top of page

ความมหัศจรรย์ของซีบีดีเอ (CBDa)

เมื่อพูดถึงการนำสารสกัดจากต้นเฮมพ์ หรือต้นกัญชง มาใช้ในทางการแพทย์ หลายคนคงจะคุ้นเคยกับสารที่เรียกว่าซีบีดี แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว ซีบีดี มีต้นกำเนิดมาจาก ซีบีดีเอ ซึ่งซีบีดีเอ เป็นสารที่นักวิจัยค้นพบว่า ช่วยรักษา หรือทุเลาอาการของโรคต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ สารซีบีดีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป


สารซีบีดีเอ มีเฉพาะในน้ำมันซีบีดีสกัดเย็นเท่านั้น

ต้นเฮมพ์ก่อนที่จะผ่านขบวนการสกัด จะมีสาร ซีบีดีเอ เป็นส่วนใหญ่ และมีสาร ซีบีดี ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเรานำต้นเฮมพ์มาผ่านขั้นตอนการสกัดด้วยความร้อน สารซีบีดีเอ ที่มีอยู่ในต้นเฮมพ์สด จะกลายสภาพเป็นซีบีดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ซีบีดีที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่ จะมีแค่สารซีบีดี และแทบจะไม่มีซีบีดีเออยู่เลย สารซีบีดีเอ จะมีเฉพาะในน้ำมันซีบีดีสกัดเย็นเท่านั้น

ข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ทำให้เชื่อว่า ซีบีดีเอ สามารถใช้ในการรักษาโรคต่างๆได้จริง

งานวิจัยเกี่ยวกับการนำ ซีบีดีเอ มาใช้ในทางการแพทย์ยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยกับสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตามได้มีบริษัทยาบางบริษัท เช่น จีดับเบิ้ลยู ฟาร์มา จากประเทศอังกฤษ ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการนำสาร ซีบีดีเอ มาใช้ในทางการแพทย์แล้วหลายฉบับ ซึ่งจีดับเบิ้ลยู ฟาร์มาได้ทำการทดลอง และมีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า สารซีบีดีเอ สามารถนำมาใช้ สำหรับรักษาอาการต่างๆได้จริง ตัวอย่างของสิทธิบัตรดังกล่าว ได้แก่


1. การใช้ซีบีดีเอเพื่อรักษาอาการชักจากโรคลมชัก (ใบสมัครสิทธิบัตรเลขที่ WO/2017/025712)

2. การใช้ซีบีดีเอเพื่อรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน เมารถ เมาเรือ (ใบสมัครสิทธิบัตรเลขที่ WO/2003/063847)

3. การใช้ซีบีดีเอเพื่อรักษาโรคออทิสติก (ใบสมัครสิทธิบัตรเลขที่ WO/2017/178810)