top of page

สมุนไพรเพิ่มฤทธิ์กัญชง-กัญชา

ท่านที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการนำกัญชง-กัญชามาใช้ในทางการแพทย์ คงจะได้เคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสารไฟโตแคนนาบินอยด์ที่ได้จากกัญชง-กัญชามันมาบ้างแล้ว คำว่าไฟโต แปลว่ามาจากพืช สารไฟโตแคนนาบินอยด์ก็คือสารแคนนาบินอยด์ที่ได้จากพืช สารไฟโตแคนนาบินอยด์ที่เรารู้จักกันก็คือ CBD และ THC สารไฟโตแคนนาบินอยด์มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสารแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายผลิตได้เองตามธรรมชาติ หรือรู้จักกันในชื่อเอ็นโดแคนนาบินอยด์ คำว่าเอ็นโด แปลว่าเกิดขึ้นจากภายใน เอ็นโดแคนนาบินอยด์ จึงหมายถึงสารแคนนาบินอยด์ที่ผลิตได้เองภายในร่างกาย


ด้วยเหตุที่สารไฟโตแคนนาบินอยด์มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายๆกับสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมา สารไฟโตแคนนาบินอยด์จึงสามารถเข้าไปจับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์ (CB1 และ CB2) และควบคุมการหลั่งสารสื่อประสาทได้เช่นเดียวกับสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์


หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า นอกจากสารไฟโตแคนนาบินอยด์และเอ็นโคแคนนาบินอยด์แล้ว ยังมีสารอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ หรือจับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์ เพื่อปรับสมดุลในร่างกายได้ ซึ่งสารในกลุ่มนี้นอกจากจะมีในกัญชง-กัญชาแล้ว ยังพบได้ในพืชผักสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกัน และใช้กันมาหลายชั่วอายุคน โดยที่อาจจะไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณทางยาคล้ายสารไฟโตแคนนาบินอยด์ที่ได้จากกัญชง-กัญชา


β-caryophyllene พบได้ในพริกไทยดำ กานพลู และอบเชยβ-caryophyllene เป็นเทอร์พีนชนิดหนึ่งที่มีมากในกัญชง-กัญชา เช่น สายพันธุ์ Dinamed CBD ซึ่งเป็นสายพันธุ์ CBD สูง THC ต่ำ และมีสาร β-caryophyllene มากกว่า 20% ของสารเทอร์พีนทั้งหมด นอกจากกัญชง-กัญชาแล้ว ยังพบสาร β-caryophyllene ได้ในเครื่องเทศ