top of page

กัญชาดีกว่ากัญชงจริงหรือ?

กัญชง และกัญชา เป็นพืชในตระกูลเดียวกัน และมีสารชนิดเดียวกัน เพียงแต่ปริมาณต่างกัน สารในกัญชง-กัญชามีมากกว่า 100 ชนิด แต่สารที่รู้จักกันทั่วไปก็คือ CBD และ THC ซึ่งสารสองตัวนี้นี่เอง ที่เป็นตัวกำหนดว่า พืชนั้นๆ เป็นกัญชง หรือ กัญชา สำหรับกฏหมายไทย พืชที่มีสาร THC มากกว่า 1% จัดว่าเป็นกัญชา และพืชที่มีสาร THC น้อยกว่า 1% เรียกว่ากัญชง กัญชงที่มีสาร THC ต่ำกว่า 0.3% ไม่จัดอยู่ในพืชเสพติด (อ้างอิงจากเวปไซด์ของ ปปส) สำหรับต่างประเทศ เช่น ในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป การกำหนดสาร THC สำหรับพืชเสพติดนั้นต่ำกว่ากฏหมายไทย คือกำหนดไว้ว่า ถ้าพืชใดๆก็ตามที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% ไม่จัดอยู่ในพืชเสพติด


หลายคนคิดว่ากัญชา ต้องดีกว่ากัญชง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก การนำกัญชง-กัญชา มาใช้ในทางการแพทย์ ควรมองที่สารที่ได้จากพืชนั้นๆเป็นหลัก ไม่ควรมองว่าเป็นกัญชง หรือกัญชา เพราะสารที่ได้จากกัญชง และกัญชา คือสารชนิดเดียวกัน มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกัน และให้สรรพคุณทางยาเหมือนกัน เพียงแต่สารแต่ละชนิดที่ได้จากกัญชงและกัญชามีปริมาณต่างกันแค่นั้นเอง เช่น สาร CBD ที่สกัดได้จากต้นกัญชง ก็มีโครงสร้างทางเคมี และสรรพคุณทางยาเหมือนกับสาร CBD ที่สกัดได้จากต้นกัญชา และสาร THC ที่ได้จากต้นกัญชา ก็ให้สรรพคุณทางยาเช่นเดียวกับสาร THC ที่ได้จากต้นกัญชง ทุกประการ


ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการพูดกันเพียงแค่ว่า กัญชารักษาได้สารพัดโรค โดยที่ไม่ได้เน้นไปที่สารประกอบที่มีอยู่ ทำให้หลายคนยังคงเข้าใจผิดอยู่ว่าสารในกัญชา มีแค่สารเพียงตัวเดียว คือสารกัญชา?? ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ควรเร่งให้ความรู้แก่ประชาชน ว่าทั้งกัญชงและกัญชา มีสารเป็นร้อยๆชนิด และแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางยาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง การอ้างถึงสรรพคุณทางยาของกัญชง-กัญชา ควรอ้างถึงชื่อสาร เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ เพราะหลายคนยังคงเข้าใจเพียงว่า กัญชารักษาได้ทุกโรค โดยไม่รู้เลยว่าในกัญชามีสารอะไรบ้าง และสารแต่ละชนิดไม่ได้ให้ผลการรักษาในทางบวกสำหรับทุกๆโรค เช่นถ้ามีการนำน้ำมันกัญชาไปให้กับผู้ที่เป็นลมชักใช้ โดยไม่รู้ว่าในน้ำมันนั้นมีสาร THC อยู่ ก็จะทำให้อาการชักแย่ลงไปกว่าเดิม แต่ถ้ารู้และเข้าใจสรรพคุณทางยาของ CBD, THC และสารอื่นๆ ก็จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้สารที่เหมาะสมกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ได้ การเลือกใช้สารผิดชนิดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จนถึงแก่ชีวิตได้ เช่น ถ้านำสาร THC มาใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ อาจทำให้หัวใจวายได้ เนื่องจาก THC ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 20-50 ครั้งต่อนาที (เอกสารอ้างอิง)