top of page

CBD กับโรคสมาธิสั้น (ADHD)

โรคสมาธิสั้น หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่น และจะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง อาการของโรคที่เห็นได้ชัดคือ เด็กจะอยู่นิ่งไม่ได้ ไม่มีสมาธิในการเรียน ทำงานไม่เสร็จ ดื้อ ต่อต้าน ไม่ฟังคำสั่งครู หรือพ่อแม่ นอกจากอาการดังกล่าวแล้ว เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น อาจมีปัญหาในด้านอื่นๆด้วย เช่น ขาดความมั่นใจในตัวเอง ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือมีความบกพร่องในการเรียนรู้ และจำอะไรไม่ค่อยได้

โดยปกติอาการสมาธิสั้นของเด็กจะค่อยๆดีขึ้น เมื่อเด็กเริ่มโต และหายไปเมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่ แต่บางคนโชคไม่ดี ที่อาการสมาธิสั้นติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่มีสมาธิสั้นมักมีปัญหาในการจัดการกับเวลา การจัดระเบียบชีวิต และมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ และการตั้งเป้าหมายชีวิต โรคสมาธิสั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดกับคนในครอบครัวเดียวกัน เช่น ถ้า พ่อ แม่ เป็นโรคสมาธิสั้น ลูกก็มีโอกาสเป็นสมาธิสั้นได้เช่นกัน


เป็นที่ทราบกันว่าผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นนั้น มีระดับสารโดปามีน (Dopamine) ในสมองต่ำกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งโดปามีนเป็นสารที่ควบคุมความสามารถในการเรียนรู้ เช่น ความสามารถในการจำ การเรียบเรียงความนึกคิด และความสามารถในการควบคุมอารมณ์


การรักษาโรคสมาธิสั้นทำได้โดยการใช้ยาในกลุ่ม Methylphenidate เช่น Ritalin และ Adderall ยานี้จะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิมากขึ้น อย่างไรก็ตามยาในกลุ่ม Methylphenidate มีผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น ทำให้ปวดศรีษะ นอนไม่หลับ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ ความดันโลหิตสูง และเบื่ออาหาร เป็นต้น ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือ ยา Ritalin และ Adderall ออกฤทธิ์คล้ายๆโคเคน เมื่อผู้ป่วยใช้ยานี้เป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการเสพติดได้


CBD ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น


Cannabidiol หรือ CBD เป็นสารแคนนาบินอยด์ ที่มีมากในพืชตระกูลกัญชาที่มีสาร THC ต่ำ หรือประเทศไทยรู้จักกันในชื่อของกัญชง หรือเฮมพ์ (Hemp) สารซีบีดีไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ใช้แล้วไม่ทำให้เกิดการเสพติด และไม่เมา ซึ่งสาร CBD ได้รับการยืนยันจากองค์กรอนามัยโลก แล้วว่าไม่ใช่สารเสพติดและไม่มีอันตราย ด้วยเหตุนี้สารซีบีดีจึงได้รับอนุญาติให้จำหน่าย และใช้ได้อย่างถูกกฏหมายในหลายประเทศทั่วโลก