วิธีคำนวณปริมาณสารซีบีดี ที่มีในน้ำมันซีบีดี 1 หยด


ในบทความเรื่อง เลือกซื้อน้ำมันซีบีดีอย่างไร ไม่ให้โดนหลอก เราได้บอกวิธีคำนวณ และเปรียบเทียบราคาน้ำมันซีบีดีที่มีความเข้มข้นต่างกันไปแล้ว ในบทความนี้เรามาดูวิธีคำนวณเพื่อหาปริมาณสารซีบีดี ที่มีในน้ำมันซีบีดี 1 หยดกันบ้างค่ะ


ก่อนจะคำนวณปริมาณสารซีบีดีต่อหยด เราต้องรู้ก่อนว่า ตามมาตราการวัด ของเหลว 1 มิลลิลิตรเมื่อเทียบเป็นหยด จะเท่ากับ 20 หยด แต่บางทีเราหยดออกมาเป็นหยดเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เท่ากันทุกครั้ง เพราะฉนั้นบริษัทที่ผลิตน้ำมันซีบีดีจึงบอกว่า น้ำมันซีบีดี 1 มิลลิลิตร เมื่อหยดออกมาจากหลอดหยดจะได้ประมาณ 20-30 หยด


การคำนวณปริมาณสารซีบีดี ต่อน้ำมันซีบีดี 1 หยด ทำได้โดย นำปริมาณสารซีบีดีที่มีทั้งหมดในขวด มาหารด้วยจำนวนหยดที่มีทั้งหมดในขวด


จำนวนหยดที่มีในหนึ่งขวด = ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร x 20


หรือถ้าหยดเล็ก จำนวนหยดที่มีในหนึ่งขวด = ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร x 30


ปริมาณสารซีบีดีที่มีในน้ำมันซีบีดี 1 หยด = ขนาดบรรจุต่อหนึ่งขวดหน่วยเป็นมิลลิลิตร ÷ จำนวนหยดที่มีทั้งหมดในขวดนั้น


ทีนี้เรามาดูน้ำมันซีบีดีขวดแรกในรูปที่ 1 กันก่อน เมื่อดูจากข้างขวด จะเห็นว่าน้ำมันซีบีดีขวดนี้มีสารซีบีดี 750 มิลลิกรัม และขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร ถ้าแปลง 30 มิลลิลิตรเป็นจำนวนหยด จะได้เท่ากับ 30 x 20 = 600 หยด คิดปริมาณสารซีบีดีต่อหยดเท่ากับ 750 ÷ 600 = 1.25 มิลลิกรัมต่อหยด หรือถ้าหยดเล็ก ก็จะได้ 30 x 30 = 900 หยด หรือคิดเป็นปริมาณสารซีบีดีต่อหยดเท่ากับ 750 ÷ 900 = 0.83 มิลลิกรัมต่อหยด น้ำมันซีบีดีขวดนี้ ให้ปริมาณสารซีบีดีเท่ากับ 0.83 ถึง 1.25 มิลลิกรัมต่อหยด


เรามาดูขวดที่สองกันบ้าง (ดูรูปที่สอง) เมื่อดูจากข้างขวด จะเห็นว่าน้ำมันซีบีดีขวดนี้มีสารซีบีดี 1000 มิลลิกรัม และขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ถ้าแปลง 10 มิลลิลิตรเป็นจำนวนหยด จะได้ 10 x 20 = 200 หยด คิดเป็นปริมาณสารซีบีดีต่อหยดเท่ากับ 1000 ÷ 200 = 5 มิลลิกรัมต่อหยด หรือถ้าหยดเล็ก ก็จะได้ 10 x 30 = 300 หยด หรือคิดเป็นปริมาณสารซีบีดีต่อหยดเท่ากับ 1000 ÷ 300 = 3.33 มิลลิกรัมต่อหยด น้ำมันซีบีดีขวดนี้ ให้ปริมาณสารซีบีดีเท่ากับ 3.33 ถึง 5 มิลลิกรัมต่อหยดทำไมต้องรู้ว่าน้ำมันซีบีดีแต่ละหยดมีปริมาณซีบีดีเท่าไหร่?


การใช้น้ำมันซีบีดี ต้องเริ่มจากปริมาณน้อยๆ และค่อยๆปรับขึ้นทีละนิดๆ จนกว่าจะหาปริมาณที่พอดีสำหรับแต่ละคน เมื่อเจอปริมาณที่ใช้แล้วได้ผลแล้ว ให้หยุดปริมาณไว้แค่นั้น แต่เมื่อถึงเวลาที่น้ำมันซีบีดีขวดแรกหมดแล้ว ก็ต้องซื้อขวดใหม่ ซึ่งผู้ใช้อาจจะอยากลองแบบที่มีปริมาณซีบีดีเข้มข้นขึ้นกว่าขวดเดิม หรืออาจจะอยากเปลี่ยนจากที่เคยใช้ครั้งละ 10 มิลลิลิตร เป็นขวดใหญ่ขึ้นที่มีความจุ 30 มิลลิลิตร ถ้าเราไม่รู้ปริมาณซีบีดีที่เราเคยใช้แล้วได้ผล เมื่อมาเริ่มขวดใหม่ ที่มีความเข้มข้นของซีบีดีมากกว่าหรือน้อยกว่าขวดเดิมที่ใช้อยู่ เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนขวดใหม่แล้ว เราจะต้องใช้น้ำมันซีบีดีจากขวดใหม่กี่หยด จึงจะได้ปริมาณซีบีดีเท่ากับปริมาณซีบีดีที่เราเคยใช้อยู่แล้วได้ผล


แต่ถ้าเรารู้วิธีคำนวณปริมาณสารซีบีดีต่อหยด ที่มีในน้ำมันซีบีดีแต่ละขวดแล้ว เราก็รู้ว่าจะต้องใช้น้ำมันซีบีดีจากขวดใหม่ ครั้งละกี่หยดจึงจะได้สารซีบีดีในปริมาณที่ต้องการ เช่น สมมุติว่าเดิมเราใช้น้ำมันซีบีดีจากขวดแรก (รูปที่ 1) จำนวน 4 หยด แล้วช่วยให้นอนหลับดี เมื่อขวดแรกหมด เราต้องการเปลี่ยนจากขวดแรกที่ความเข้มข้นแค่ 2.5% มาใช้ขวดที่สอง (รูปที่ 2) ซึ่งมีความเข้มข้น 10% ถ้าเราไม่รู้วิธีคำนวณหาปริมาณซีบีดีในน้ำมันแต่ละหยด เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ขวดใหม่แล้ว ต้องใช้น้ำมันกี่หยด จึงจะได้ปริมาณซีบีดีเท่าเดิม แต่ถ้าเรารู้วิธีคำนวณเราก็จะทราบว่า น้ำมันซีบีดี 4 หยดจากขวดแรกให้สารซีบีดีครั้งละ 5 มิลลิกรัม เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำมันซีบีดีจากขวดที่สอง (รูปที่ 2) เราก็รู้ว่าต้องใช้น้ำมันซีบีดีจำนวนแค่ 1 หยด ก็จะได้ปริมาณซีบีดีเท่ากับ 5 มิลลิกรัมเช่นกัน


/admin @ www.medibis.shop

line id: medibis

email: info@medibis.shop