top of page

น้ำมันซีบีดี ใช้ปริมาณเท่าไหร่จึงจะได้ผล

เวลาเราไปหาหมอ หมอจัดยาให้ หมอจะบอกให้เรารัปประทานยาวันละกี่เม็ด วันละกี่ครั้ง ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการเดียวกัน จะได้รับคำแนะนำวิธีการใช้ยาแบบเดียวกัน แต่น้ำมันซีบีดีไม่ใช่แบบนั้น การใช้น้ำมันซีบีดีสำหรับรักษาโรคไม่มีการกำหนดตายตัว ว่าต้องใช้วันละกี่หยดหรือกี่มิลลิกรัม เนื่องจากร่างกายแต่ละคนให้ผลตอบสนองต่อน้ำมันซีบีดีแตกต่างกัน และแต่ละคนก็มีระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน จึงไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ว่าต้องใช้ปริมาณซีบีดีเท่าไหร่ จึงจะได้ผล ซึ่งผู้ใช้ต้องทดลองและปรับปริมาณการใช้ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้อ่านฉลากที่ขวดก่อนใช้ เพื่อคำนวณปริมาณซีบีดีในน้ำมันแต่ละหยด เพราะปริมาณซีบีดีต่อหยดในน้ำมันแต่ละขวดจะไม่เท่ากัน เช่นน้ำมันซีบีดีขวดที่ 1 มีขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร มีปริมาณซีบีดี 3000 มิลลิกรัมต่อขวด น้ำมันหนึ่งขวดมีประมาณ 300 หยด หรือหยดละ 10 มิลลิกรัม หรือน้ำมันซีบีดีขวดที่สอง มีขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร มีปริมาณซีบีดี 300 มิลลิกรัมต่อขวด ในหนึ่งขวดมีประมาณ 300 หยด น้ำมันหนึ่งหยดจึงมีซีบีดีแค่ 1 มิลลิกรัม ฉนั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการซีบีดีครั้งละ 10 มิลลิกรัม จะต้องใช้น้ำมันจากขวดที่ 1 เพียงแค่หยดเดียว แต่ต้องใช้น้ำมันจากขวดที่ 2 ครั้งละ 10 หยด จึงจะได้น้ำมันซีบีดี เท่ากับ 1 หยด จากขวดที่ 1


2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้น้ำมันซีบีดีมาก่อนเลย ให้เริ่มใช้ที่มีปริมาณซีบีดีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อยๆ จนกว่าอาการของโรคจะดีขึ้น เช่น ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าเริ่มใช้น้ำมันซีบีดีแบบหยดใต้ลิ้นครั้งแรก ควรเริ่มที่ครั้งละ 1 หยด หยดละ 1 มิลลิกรัม วันละ 3 เวลา โดยใช้ตอนเช้าหลังตื่นนอน 1 หยด กลางวันอีก 1 หยด และก่อนนอนอีกหนึ่งหยด เมื่อลองครั้งละ 1 หยดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้เพิ่มเป็นครั้งละ 2 หยด และลองอีก 1 สัปดาห์ ถ้ายังคงไม่ดีขึ้น ก็ให้เพิ่มจำนวนหยดขึ้นไปเรื่อยๆ จนอาการดีขึ้น และหยุดอยู่แค่นั้น


3. สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและไม่ต้องการเสียเวลาทดลองเพื่อหาปริมาณซีบีดีที่เหมาะสมกับตนเอง อาจใช้น้ำมันซีบีดีในปริมาณเท่ากับที่นักวิจัยได้ทำการทดลองกับโรคต่างๆแล้วว่าได้ผล ตัวอย่างปริมาณน้ำมันที่ใช้มีดังต่อไปนี้

  • อาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยมะเร็ง ให้รับประทานน้ำมันกัญชาที่มีส่วนผสมของ ทีเอชซี 2.5 มิลลิกรัม ผสมกับน้ำมันซีบีดีปริมาณ 1 มิลลิกรัม เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (ที่มางานวิจัย) หมายเหตุ Medibis ไม่มีน้ำมันทีเอชซีจำหน่าย