น้ำมันซีบีดี ใช้ปริมาณเท่าไหร่จึงจะได้ผล

เวลาเราไปหาหมอ หมอจัดยาให้ หมอจะบอกให้เรารัปประทานยาวันละกี่เม็ด วันละกี่ครั้ง ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการเดียวกัน จะได้รับคำแนะนำวิธีการใช้ยาแบบเดียวกัน แต่น้ำมันซีบีดีไม่ใช่แบบนั้น การใช้น้ำมันซีบีดีสำหรับรักษาโรคไม่มีการกำหนดตายตัว ว่าต้องใช้วันละกี่หยดหรือกี่มิลลิกรัม เนื่องจากร่างกายแต่ละคนให้ผลตอบสนองต่อน้ำมันซีบีดีแตกต่างกัน และแต่ละคนก็มีระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน จึงไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ว่าต้องใช้ปริมาณซีบีดีเท่าไหร่ จึงจะได้ผล ซึ่งผู้ใช้ต้องทดลองและปรับปริมาณการใช้ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้อ่านฉลากที่ขวดก่อนใช้ เพื่อคำนวณปริมาณซีบีดีในน้ำมันแต่ละหยด เพราะปริมาณซีบีดีต่อหยดในน้ำมันแต่ละขวดจะไม่เท่ากัน เช่นน้ำมันซีบีดีขวดที่ 1 มีขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร มีปริมาณซีบีดี 3000 มิลลิกรัมต่อขวด น้ำมันหนึ่งขวดมีประมาณ 300 หยด หรือหยดละ 10 มิลลิกรัม หรือน้ำมันซีบีดีขวดที่สอง มีขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร มีปริมาณซีบีดี 300 มิลลิกรัมต่อขวด ในหนึ่งขวดมีประมาณ 300 หยด น้ำมันหนึ่งหยดจึงมีซีบีดีแค่ 1 มิลลิกรัม ฉนั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการซีบีดีครั้งละ 10 มิลลิกรัม จะต้องใช้น้ำมันจากขวดที่ 1 เพียงแค่หยดเดียว แต่ต้องใช้น้ำมันจากขวดที่ 2 ครั้งละ 10 หยด จึงจะได้น้ำมันซีบีดี เท่ากับ 1 หยด จากขวดที่ 1


2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้น้ำมันซีบีดีมาก่อนเลย ให้เริ่มใช้ที่มีปริมาณซีบีดีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อยๆ จนกว่าอาการของโรคจะดีขึ้น เช่น ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าเริ่มใช้น้ำมันซีบีดีแบบหยดใต้ลิ้นครั้งแรก ควรเริ่มที่ครั้งละ 1 หยด หยดละ 1 มิลลิกรัม วันละ 3 เวลา โดยใช้ตอนเช้าหลังตื่นนอน 1 หยด กลางวันอีก 1 หยด และก่อนนอนอีกหนึ่งหยด เมื่อลองครั้งละ 1 หยดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้เพิ่มเป็นครั้งละ 2 หยด และลองอีก 1 สัปดาห์ ถ้ายังคงไม่ดีขึ้น ก็ให้เพิ่มจำนวนหยดขึ้นไปเรื่อยๆ จนอาการดีขึ้น และหยุดอยู่แค่นั้น


3. สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและไม่ต้องการเสียเวลาทดลองเพื่อหาปริมาณซีบีดีที่เหมาะสมกับตนเอง อาจใช้น้ำมันซีบีดีในปริมาณเท่ากับที่นักวิจัยได้ทำการทดลองกับโรคต่างๆแล้วว่าได้ผล ตัวอย่างปริมาณน้ำมันที่ใช้มีดังต่อไปนี้

  • อาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยมะเร็ง ให้รับประทานน้ำมันกัญชาที่มีส่วนผสมของ ทีเอชซี 2.5 มิลลิกรัม ผสมกับน้ำมันซีบีดีปริมาณ 1 มิลลิกรัม เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (ที่มางานวิจัย) หมายเหตุ Medibis ไม่มีน้ำมันทีเอชซีจำหน่าย

  • อาการปวดเรื้อรัง เช่นปวดประสาท ปวดไมเกรน ให้ใช้น้ำมันซีบีดี 2.5-20 มิลลิกรัมต่อวัน (ที่มางานวิจัย

  • โรคลมชัก ให้ใช้น้ำมันซีบีดี 200-300 มิลลิกรัมต่อวัน (ที่มางานวิจัย)

  • การเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดปกติจากโรคฮันติงตัน ให้ใช้น้ำมันซีบีดีต่อวันในปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลของน้ำหนักตัวของผู้ป่วย เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ที่มาของงานวิจัย)

  • อาการจากโรคประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) เช่น เสียสมดุลในการทรงตัว กล้ามเนื้อเกร็ง สั่น มีความผิดปกติในการพูด มีความผิดปกติในการกลืนอาหาร เป็นต้น การรักษาให้ใช้น้ำมันกัญชาสกัดแบบเข้มข้น ที่มีทั้งซีบีดีและทีเอชซีในอัตราส่วน 1:1 ปริมาณ 2.5-120 มิลลิกรัม เป็นเวลา 2-15 สัปดาห์ (ที่มาของงานวิจัย) หมายเหตุ Medibis ไม่มีน้ำมันทีเอชซีจำหน่าย

  • นอนไม่หลับ ให้ใช้น้ำมันซีบีดี 40-160 มิลลิกรัมต่อวัน (ที่มางานวิจัย)

  • โรคจิตเภท เช่น ประสาทหลอน หลงผิด (เช่น เชื่อแบบหลงผิดคิดว่าตนเองมีเวทมนต์) ความคิดอ่านผิดปกติ (เช่น คิดอ่าน พูดจาไม่เป็นเรื่องเป็นราว) พฤติกรรมผิดปกติ (เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ เคลื่อน ไหว/ทำท่าทางแปลกๆ เดี่ยวพูด เดี๋ยวหัวเราะ พูดคุยคนเดียว ถ้ามีอาการแบบนี้ให้ ใช้ซีบีดีในปริมาณ 40-1280 มิลลิกรัมต่อวัน (ที่มางานวิจัย)

ถ้าผู้ใช้ต้องการให้เราช่วยคำนวณปริมาณซีบีดีในแต่ละหยด ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ไลน์ไอดี medibis หรืออีเมล์มาที่ info@medibis.shop


เลือกซื้อน้ำมันซีบีดีได้ที่นี่