top of page

น้ำมันซีบีดี (CBD oil) ต่างจากน้ำมันกัญชา (Cannabis oil) อย่างไร?

หลายคนอาจจะยังงงๆ ว่าน้ำมันกัญชา กับน้ำมันซีบีดีนี่มันเหมือนกันไหม เพราะน้ำมันทั้งสองแบบก็ทำมาจากพืชตระกูลกัญชาเหมือนกัน แต่ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกัน

นำมันซีบีดี, น้ำมัน CBD

ที่มาของน้ำมันซีบีดี และน้ำมันกัญชา

ก่อนที่จะมาดูความแตกต่างระหว่างน้ำมันซีบีดี กับน้ำมันกัญชา เรามาทำความรู้จักกับที่มา ของน้ำมันทั้งสองแบบกันก่อน ทั้งน้ำมันซีบีดี และน้ำมันกัญชา สกัดได้จากพืชตระกูลกัญชาเหมือนกัน แต่ในพืชตระกูลกัญชาแบ่งได้เป็นแบบที่มีสาร THC สูง ซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cannabis หรือ Marijuana สำหรับภาษาไทยเรียกว่า กัญชา และพืชแบบที่มีสาร CBD สูง THC ต่ำ ซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Hemp ในภาษาไทยเรียกว่ากัญชง หรือบางทีก็ใช้คำทับศัพท์ว่าเฮมพ์


ชื่อที่ใช้เรียกพืชตระกูลกัญชา ยังสับสนอยู่

ปัญหาคือกัญชงและกัญชานั้นคล้ายกันมากๆ ถ้าดูตามลักษณะภายนอกจะแยกกันแทบไม่ออก และสารที่มีอยู่ทั้งในกัญชง และกัญชาก็เป็นสารชนิดเดียวกัน เพียงแต่ปริมาณและสัดส่วนของสารต่างกันเท่านั้นเอง ทำให้หลายคนสับสนว่าพืชนั้นๆเป็นกัญชงหรือกัญชากันแน่ นอกจากนี้ ชื่อที่ใช้เรียกกัญชง และกัญชายังคงสับสน ปนเปกันมั่วไปหมด เช่น เมื่อดูจากสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางครั้งมีการใช้คำว่า Cannabis สำหรับทั้งกัญชงและกัญชา หรือบางทีก็มีการใช้คำว่า Marijuana สำหรับเรียกกัญชงที่มีสาร CBD สูง THC ต่ำ


กัญชงหรือกัญชา ให้ดูที่ปริมาณสาร THC

แต่ในระยะหลังๆ ที่กัญชาเริ่มบูม และมีหลายประเทศเริ่มอนุญาติให้นำสารสกัดจากกัญชง-กัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ จึงได้มีการแยกกัญชง (Hemp) ออกจากกัญชา (Cannabis) โดยดูที่สาร THC เป็นหลัก สำหรับอเมริกา ถ้าพืชตระกูลกัญชามีสาร THC ต่ำกว่า 0.3% เรียกว่ากัญชง ถ้าสูงกว่านี้เรียกว่ากัญชา สำหรับยุโรป ถ้าพืชที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% เรียกว่ากัญชง ถ้าสูงกว่านี้เรียกว่ากัญชา เป็นต้น