น้ำมันซีบีดี (CBD oil) ต่างจากน้ำมันกัญชา (Cannabis oil) อย่างไร?

หลายคนอาจจะยังงงๆ ว่าน้ำมันกัญชา กับน้ำมันซีบีดีนี่มันเหมือนกันไหม เพราะน้ำมันทั้งสองแบบก็ทำมาจากพืชตระกูลกัญชาเหมือนกัน แต่ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกัน

นำมันซีบีดี, น้ำมัน CBD

ที่มาของน้ำมันซีบีดี และน้ำมันกัญชา

ก่อนที่จะมาดูความแตกต่างระหว่างน้ำมันซีบีดี กับน้ำมันกัญชา เรามาทำความรู้จักกับที่มา ของน้ำมันทั้งสองแบบกันก่อน ทั้งน้ำมันซีบีดี และน้ำมันกัญชา สกัดได้จากพืชตระกูลกัญชาเหมือนกัน แต่ในพืชตระกูลกัญชาแบ่งได้เป็นแบบที่มีสาร THC สูง ซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cannabis หรือ Marijuana สำหรับภาษาไทยเรียกว่า กัญชา และพืชแบบที่มีสาร CBD สูง THC ต่ำ ซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Hemp ในภาษาไทยเรียกว่ากัญชง หรือบางทีก็ใช้คำทับศัพท์ว่าเฮมพ์


ชื่อที่ใช้เรียกพืชตระกูลกัญชา ยังสับสนอยู่

ปัญหาคือกัญชงและกัญชานั้นคล้ายกันมากๆ ถ้าดูตามลักษณะภายนอกจะแยกกันแทบไม่ออก และสารที่มีอยู่ทั้งในกัญชง และกัญชาก็เป็นสารชนิดเดียวกัน เพียงแต่ปริมาณและสัดส่วนของสารต่างกันเท่านั้นเอง ทำให้หลายคนสับสนว่าพืชนั้นๆเป็นกัญชงหรือกัญชากันแน่ นอกจากนี้ ชื่อที่ใช้เรียกกัญชง และกัญชายังคงสับสน ปนเปกันมั่วไปหมด เช่น เมื่อดูจากสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางครั้งมีการใช้คำว่า Cannabis สำหรับทั้งกัญชงและกัญชา หรือบางทีก็มีการใช้คำว่า Marijuana สำหรับเรียกกัญชงที่มีสาร CBD สูง THC ต่ำ


กัญชงหรือกัญชา ให้ดูที่ปริมาณสาร THC

แต่ในระยะหลังๆ ที่กัญชาเริ่มบูม และมีหลายประเทศเริ่มอนุญาติให้นำสารสกัดจากกัญชง-กัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ จึงได้มีการแยกกัญชง (Hemp) ออกจากกัญชา (Cannabis) โดยดูที่สาร THC เป็นหลัก สำหรับอเมริกา ถ้าพืชตระกูลกัญชามีสาร THC ต่ำกว่า 0.3% เรียกว่ากัญชง ถ้าสูงกว่านี้เรียกว่ากัญชา สำหรับยุโรป ถ้าพืชที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% เรียกว่ากัญชง ถ้าสูงกว่านี้เรียกว่ากัญชา เป็นต้น


การนำกัญชง-กัญชา มาใช้ในทางการแพทย์นั้น เป็นการนำสารหลักๆที่มีในกัญชง-กัญชามาใช้ ซึ่งก็คือสาร CBD และ THC


สาร CBD มีมากในกัญชงที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้ว เช่น Berry Blossom, Charlotte's Web และ Cherry Wine ซึ่งมี CBD สูงได้ถึง 25% ส่วนสาร THC มีมากในกัญชา โดยเฉพาะกัญชาสายพันธุ์ไทย ที่มี THC สูง และแทบไม่มี CBD เลย


น้ำมันซีบีดี มีสาร CBD เป็นหลัก


น้ำมันซีบีดี ที่ทำจากสารสกัดที่ได้จาก ดอก ก้าน และใบของต้นกัญชง หรือต้นเฮมพ์ ที่ผลิตในยุโรป (แบบที่มีจำหน่ายที่ร้านค้าออนไลน์ของเรา) มีสารซีบีดีสูง และมี THC ไม่เกิน 0.2% หรือไม่มี THC เลย เนื่องจากกฏหมายของสหภาพยุโรปกำหนดไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชตระกูลกัญชา (กัญชง หรือ เฮมพ์) ที่สามารถนำมาจำหน่ายได้อย่างถูกกฏหมาย ต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% มิฉะนั้นจะถือเป็นสารเสพติด และผิดกฏหมาย ด้วยเหตุที่น้ำมันที่ทำจากสาร ที่สกัดได้จากกัญชง หรือเฮมพ์ มีสารซีบีดีสูง และแทบไม่มี THC เลย น้ำมันนี้จึงถูกเรียกว่าน้ำมันซีบีดี น้ำมันซีบีดีที่ผลิตในยุโรป โดยปกติแล้ว จะมีปริมาณซีบีดีสูงกว่าน้ำมันซีบีดีที่ผลิตในอเมริกา หรือที่อื่นๆ ก่อนซื้อให้ดูฉลาก และคำนวณราคาสารซีบีดีต่อมิลลิกรัมของน้ำมันซีบีดีในแต่ละขวด ซึ่งขวดใหญ่กว่า ราคาถูกกว่า ใช่ว่าจะถูกเสมอไป


น้ำมันกัญชา (Cannabis oil) มีสาร THC สูง

น้ำมันกัญชาต่างกับน้ำมันซีบีดี ตรงที่น้ำมันซีบีดี มีสาร CBD เป็นหลัก และอาจจะมีสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ รวมทั้งสาร THC ปนมาด้วย ซึ่งเรียกว่า Full spectrum CBD แต่สาร THC ที่ปนมาใน Full spectrum CBD จะต้องไม่เกิน 0.2% สำหรับยุโรป และไม่เกิน 0.3% สำหรับอเมริกา ส่วนน้ำมันกัญชามีส่วนผสมของ THC ในปริมาณสูง ในน้ำมันกัญชาอาจจะมี หรือไม่มีส่วนผสมของสาร CBD ด้วยก็ได้ อัตราส่วนระหว่าง THC กับ CBD จะไม่แน่นอน ขึ้นกับสายพันธุ์กัญชาที่นำมาใช้สกัด หรือขึ้นกับผู้ผลิตจะผลิตออกมาอย่างไร เช่น อัตราส่วน THC:CBD เท่ากับ 30:0 หรือ THC:CBD เท่ากับ 15:15 ก็ได้ ปริมาณทีเอชซีที่สูง อาจทำให้ผู้ใช้เกิดอาการเหมือนกับการสูบกัญชาได้


CBD อาจจะสกัดจากกัญชาก็ได้ แต่...

ถึงแม้ว่ากัญชาจะมีสารซีบีดีน้อยกว่ากัญชงมาก แต่ก็สามารถนำกัญชามาสกัดเพื่อเอาสารซีบีดีได้ แต่การสกัดซีบีดีจากกัญชา ต้องนำสารสกัดทั้งหมดที่ได้ มาผ่านกระบวนการแยกสาร เพื่อเอาสาร THC ออกไปให้หมดเสียก่อน จึงจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าซีบีดีได้ ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) การสกัดน้ำมันกัญชาแบบที่ใช้ในประเทศไทย ยังไม่สามารถแยกสารแคนนาบินอยด์ได้


ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตจากไทยและลาว ได้นำสารสกัดจากกัญชาที่สกัดกันเอง มาผสมน้ำมันมะพร้าว บรรจุขวด และติดสติ๊กเกอร์ว่า CBD oil แต่เมื่อผู้ใช้ ใช้ไปแล้ว ปรากฏว่าเมา อาเจียนอย่างรุนแรง ความดันต่ำ หัวใจเต้นเร็ว และบางรายเกิดอาการชัก จนต้องหามส่งโรงพยาบาลกันแทบไม่ทัน ซึ่งน้ำมันดังกล่าวไม่ใช่น้ำมันซีบีดี แต่เป็นน้ำมันกัญชา ที่ติดฉลากผิดประเภท ซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจ หรือความเข้าใจผิดของผู้ผลิตก็ได้ ซึ่งถือเป็นภัยต่อผู้บริโภคที่ไม่ต้องการได้รับผลข้างเคียงของสาร THC จากน้ำมันกัญชาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเป็นน้ำมันซีบีดีจริงๆ จะไม่ทำให้เกิดอาการที่กล่าวไปข้างต้น


น้ำมันซีบีดี และน้ำมันกัญชา ผิดกฏหมายไหม

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) กัญชาและสาร THC ยังจัดเป็นยาเสพติดในเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีเพียงประเทศแคนาดา และอุรุกวัยเท่านั้น ที่อนุญาติให้ใช้กัญชาและสาร THC ได้อย่างเสรี ส่วนกัญชงและสาร CBD ได้รับอนุญาติให้ใช้ได้อย่างถูกกฏหมายในหลายประเทศ


สำหรับยุโรป ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) กัญชาและน้ำมันกัญชา ที่มีส่วนผสมของสาร THC ในปริมาณมากกว่า 0.2% ถือเป็นสิ่งผิดกฏหมายในเกือบทุกประเทศในยุโรป แม้แต่ใช้ในทางการแพทย์ก็ผิดกฏหมาย มีเพียงประเทศ อังกฤษ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ โปรตุเกส ฟินแลนด์ เยอรมันนี เนเธอแลนด์ โรมาเนีย เสปน และ อิตาลี่ เท่านั้น ที่อนุญาติให้นำน้ำมันกัญชาที่มีส่วนผสมของ THC มาใช้สำหรับรักษาโรคได้ โดยต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งให้เท่านั้น ไม่อนุญาติให้ซื้อหามาใช้ด้วยตัวเอง หรือทำขึ้นมาใช้เอง


ส่วนน้ำมันซีบีดีที่มีส่วนผสมของ THC ไม่เกิน 0.2% ถูกกฏหมายยุโรป และประเทศอื่นๆ รวมทั้งหมด 50 กว่าประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา, จอร์เจีย, นอร์เวย์, ออสเตรีย, เยอรมนี, ตุรกี, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, ปารากวัย, เบลเยียม, กรีซ, เปรู, เบลีซ, กวม, โปแลนด์, บัลแกเรีย, กัวเตมาลา, โปรตุเกส, แคนาดา, ฮ่องกง, เปอร์โตริโก, ชิลี, ฮังการี, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์, รัสเซีย, โคลัมเบีย, อินเดีย, สโลวะเกีย, คอสตาริกา, ไอร์แลนด์, สาธารณรัฐสโลวีเนีย, โครเอเชีย, อิตาลี, แอฟริกาใต้, ไซปรัส, ลัตเวีย, สวีเดน, สาธารณรัฐเช็ก, ลิทัวเนีย, สวิตเซอร์แลนด์, เดนมาร์ก, ลักเซมเบิร์ก, หมู่เกาะเวอร์จิน, เอสโตเนีย, มอลตา, สหราชอาณาจักร, ฟินแลนด์, สเปน, เนเธอร์แลนด์, อุรุกวัย และ ประเทศฝรั่งเศส


สำหรับประเทศไทย สารซีบีดีที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99 โดยมีปริมาณสารทีเอชซีปนมาไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก ไม่จัดเป็นสารเสพติด และผลิตภัณฑ์ซีบีดีที่มีสารทีเอชซีปนมาไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ก็ไม่จัดเป็นสารเสพติดเช่นกัน


ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ Medibis Shop จำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ซีบีดี ที่มีสารทีเอชซี ปนมาไม่เกินร้อยละ 0.2 ซึ่งสามารถดูได้จากผลแลป ในหน้าสินค้าทุกตัว ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย จึงไม่จัดเป็นสารเสพติด


เลือกซื้อน้ำมันซีบีดีได้ร้านค้าออนไลน์ของเราเลยค่ะ

หากมีข้อสงสัย หรือคำถาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ไลน์ไอดี medibis

แมสเซนเจอร์: m.me.medibisshop

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/medibisdotshop

หรืออีเมล์มาที่ info@medibis.shop