top of page

สเปนผสมพันธุ์กัญชงที่ให้สาร CBG สูง และ THC เท่ากับ 0% ได้เป็นรายแรกของโลก

สาร Cannabigerol หรือเรียกย่อๆว่า CBG เป็นสารแคนนาบินอยด์ตัวหนึ่ง ที่พบในกัญชง-กัญชา สาร CBG เป็นสารต้นกำเนิดของสารทั้งหมดที่มีในต้นกัญชง-กัญชา หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เมื่อต้นกัญชง-กัญชายังเล็กๆอยู่ จะมีแค่สาร CBGA (สารซีบีจีในรูปของกรด) เท่านั้น จะยังไม่มีสาร ซีบีดี หรือ ทีเอชซี ที่เรารู้จักกัน เมื่อต้นกัญชง-กัญชาเริ่มโตขึ้น สาร CBGA จะถูกเปลี่ยนเป็น THCA (สาร THC ในรูปของกรด), CBDA (สาร CBD ในรูปของกรด) และสารอื่นๆ ตามกลไกธรรมชาติของพืช เมื่อสารเหล่านี้ถูกนำมาผ่านขบวนการสกัดที่ใช้ความร้อน หรือที่เรียกว่าขบวนการ Decarboxylation สาร CBGA, THCA และสาร CBDA จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็น CBG, THC และ CBD ที่สามารถเข้าไปจับกับตัวรับแคนนาบินอยด์ในร่างกาย และออกฤทธิ์ในการรักษาโรคต่างๆได้สาร CBG มีมากในกัญชง


กัญชาที่นำมาใช้ในทางการแพทย์มีสาร CBG ต่ำมาก (ราวๆ 0.1-1%) ส่วนกัญชงหรือเฮมพ์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมเส้นใย โดยทั่วไปจะมีสาร CBG มากกว่ากัญชาเล็กน้อย (ราวๆ 0.2 to 2%) เนื่องจาก CBG เป็นสารที่มีน้อยมากในพืชตระกูลกัญชา จึงไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์จาก CBG ออกมาให้เห็นกันซักเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์ที่มีออกมาจำหน่ายก็มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จาก CBG มีราคาสูงกว่า ผลิตภัณฑ์จาก CBD เป็นต้น


ปัจจุบันกัญชงสายพันธุ์ที่ให้สาร CBG ปริมาณสูงขึ้นมาหน่อย เริ่มมีให้เห็นในยุโรป ซึ่งผู้ผลิตก็ได้มีการนำมาสกัด เป็นน้ำมัน CBG และนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ CBG เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้กันบ้างแล้ว


กัญชงสายพันธุ์ใหม่ ให้ CBG สูงถึง 15% และ THC เท่ากับ 0%


จากที่ได้อธิบายในข้างต้น เมื่อกัญชง-กัญชาเริ่มโตขึ้น สาร CBGA จะถูกเปลี่ยนเป็นสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว สาร CBGA จึงแทบไม่มีเหลือให้ได้นำมาสกัดเป็นสาร CBG ได้เลย โดยเฉพาะกัญชง-กัญชา สายพันธุ์ที่ให้สาร CBD หรือ THC สูง จะแทบไม่มีสาร CBG หลงเหลืออยู่เลย เพราะถูกเปลี่ยนเ