CBD ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ หรือผลิตได้แต่ไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบาหวานแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ เบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานชนิดที่ 2

บาหวานชนิดที่ 1 มีสาเหตุจากเบต้าเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อนและมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่เป็นตัวนำพลังงานจากอาหาร ที่อยู่ในรูปของกลูโคส (น้ำตาล) เข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกาย เมื่อไม่มีอินซูลินเป็นตัวนำกลูโคสที่อยู่ในเลือดเข้าไปเลี้ยงเซลล์ ก็ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จนเกินกว่าระดับปกติ และน้ำตาลนี้จะทะลักเข้าสู่ปัสสาวะ ทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยขึ้น และกระหายน้ำมากขึ้น ซึ่งการปัสสาวะบ่อยทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดน้ำ


เมื่อร่างกายไม่มีอินซูลินพอ ที่จะนำน้ำตาลที่ได้จากอาหารเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ร่างกายจึงต้องดึงพลังงานจากไขมันและกล้ามเนื้อมาใช้แทน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยอ่อนเพลีย และน้ำหนักลด การที่ร่างกายไปดึงพลังงานออกมาจากไขมัน ทำให้เกิดกรดในเลือด ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยเข้าขั้นโคม่าจากภาวะเลือดเป็นกรด และอาจจะเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องวัดระดับน้ำตาลในเลือดวันละหลายครั้ง และต้องฉีดอินซูลินเข้าที่หน้าท้อง หรือต้นขาในทุกๆวัน และอาจจะต้องฉีดวันละหลายครั้ง เพื่อปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติตลอดเวลา


เบาหวานชนิดที่ 2 อาจเกิดจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนมีปัญหาในการผลิตอินซูลิน หรือตับอ่อนจะผลิตอินซูลินได้ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรืออาจจะเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินที่ตับอ่อนผลิตได้ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากตัวรับอินซูลิน (Insulin receptor) ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ซึ่งโดยปกติจะเกิดกับผู้ที่รับประทานอาหารแบบผิดๆ และไม่ออกกำลังกาย ทำให้มีน้ำหนักตัวมากเกินไป (อ้วน) ซึ่งหลายคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จะไม่รู้ตัว เพราะอาการไม่ชัดเจนเหมือนเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อ ได้เข้ารับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาโรคอื่นๆ อาการของเบาหวานชนิดที่ 2 จะคล้ายๆกับเบาหวานชนิดที่ 1 คือ กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย เกิดอาการขาดน้ำ หิวบ่อย เมื่อยล้า ตาพร่ามัว และน้ำหนักลด

เมื่อผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่ได้รับการรักษา กลูโคส (น้ำตาลในเลือด) ที่เพิ่มขึ้น จะทำลาย เส้นเลือด หัวใจ ดวงตา ไต เส้นประสาท ระบบประสาท ผิวหนังและเนื้อเยื่อต่างๆ และทำลายการทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น


โรคแทรกซ้อนในดวงตา ที่เกิดจากการคั่งของน้ำตาลในเลนส์ตา ทำให้จอตาผิดปกติ โรคตาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ เบาหวานขึ้นตา (Retinopathy) ต้อกระจก (Cataracts) ต้อหิน (Glaucoma) ซึ่งถ้าเป็นนานๆโดยไม่ได้รับการรักษา อาการอาจเข้าขั้นรุนแรง จนถึงกับตาบอดได้


โรคเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดและหัวใจ เมื่อผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ผนังเส้นเลือดหนาและแข็ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ หรืออาจจะทำให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบ ซึ่งโรคแทรกซ้อนเหล่านี้มีโอกาสทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน พิการ หรือเสียชีวิตได้


โรคแทรกซ้อนทางไต ผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทำให้ไตต้องทำงานหนักกว่าปกติ และถ้าไตต้องทำงานหนักเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ไตวายได้


โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเป็นระยะเวลานานๆ จะเกิดอาการชามือชาเท้า หรือรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มที่เท้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากปลายประสาทอักเสบ เมื่อผู้ป่วยมีอาการชา ทำให้มีโอกาสเกิดแผลที่เท้าได้ง่าย และเมื่อเป็นแผลแล้วก็รักษาให้หายยากกว่าปกติด้วย


โรคเกี่ยวกับช่องปากและฟัน เมื่อผู้ป่วยมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน ทำให้เหงือกอักเสบได้ง่ายกว่าคนปกติ


โรคทางด้านผิวหนัง ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคผิวหนังมากกว่าคนปกติ เช่น อาการคัน หรือผิวหนังอักเสบจากเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย


ปัจจุบันเป็นที่เชื่อกันว่าเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง คือเป็นแล้วเป็นเลย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ความเชื่อนี้อาจจะถูกลบล้างไป เมื่อทีมนักวิจัยที่นำโดย Dr. Raphael Mechoulam ซึ่งเป็นนักวิจัยคนแรกของโลก ที่ค้นพบสารซีบีดี ได้ทำการทดลองจนทำให้เชื่อว่าซีบีดีสามารถรักษาโรคเบาหวานได้


ทีมนักวิจัยจากอิสราเอล พบว่าสารซีบีดีสามารถป้องกันและรักษาโรคเบาหวานได้


CBD เป็นสารแคนนาบินอยด์ที่มีมากในกัญชง แต่ในกัญชาบางสายพันธุ์ก็มีสารซีบีดีสูงเช่นกัน ซีบีดีไม่ทำให้เกิดการเสพติด ไม่เมา และไม่ออกฤทธิ์ต่อสมอง และองค์กรอนามัยโลก (WHO) ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าซีบีดีไม่ใช่สารเสพติด และไม่มีอันตรายต่อร่างกาย ปัจจุบันยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงของสาร CBD


สารซีบีดีจะทำปฏิกิริยากับตัวรับแคนนาบินอยด์ในระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ของร่างกาย ซึ่งระบบนี้มีหน้าที่ในการปรับภาวะภายในของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลา เมื่อซีบีดีเข้าสูร่างกายมันจะเข้าไปช่วยควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น ควบคุมความอยากอาหาร ความเจ็บปวด และการอักเสบ เป็นต้น


ทีมนักวิจัยจาก Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล พบว่าสาร Cannabidiol หรือ CBD สามารถป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานได้ และพวกเขาก็ได้ขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ตั้งแต่ปี คศ 2005 กลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้นำทีมโดย Dr. Raphael Mechoulam ซึ่งเป็นนักวิจัยคนแรกของโลก ที่ค้นพบสารซีบีดี และตัวรับสารซีบีดีในเนื้อเยื่อในอวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกาย

ศาตราจารย์ Raphael Mechoulam นักวิจัยคนแรกของโลก ที่ค้นพบสารซีบีดี และตัวรับสารซีบีดี

ในใบสมัครสิทธิบัตรเลขที่ US 2007/0099987 Al ของทีมนักวิจัยจากอิราเอล ได้ทำการทดลองใช้สารซีบีดีในหนูทดลองสายพันธุ์ที่โดยปกติจะเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เมื่อหนูเริ่มโต (Non-obese diabetic (NOD) mice) จากการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับสารซีบีดี มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เพียง 21% ส่วนหนูที่ไม่ได้รับสารซีบีดี มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ถึง 86% นอกจากนี้ยังพบอีกว่า สารซีบีดีช่วยชลอการเกิดของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้


จากการทดลองที่ทำขึ้นในปี คศ 2015 โดยทีมของศาตราจารย์ Raphael Mechoulam จากมหาวิทยาลัย Hebrew University ในประเทศอิสราเอล พบว่าสารซีบีดีทำปฏิกิริยากับตัวรับแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid receptors) ในตับอ่อน สารซีบีดีช่วยลดการอักเสบ และปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งดูเหมือนว่าสารซีบีดีจะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2


งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทำขึ้นโดยทีมนักวิจัยจาก Hadassah University Hospital ประเทศอิสราเอล พบว่า สาร CBD ช่วยลดความรุนแรงของโรคเบาหวานในหนูทดลองได้


นอกจากงานวิจัยที่กล่าวไปแล้ว ซีบีดีมีคุณสรรพคุณช่วยลดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ เช่น ซีบีดีสามารถรักษาโรคทางระบบเส้นเลือดและหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และช่วยรักษาอาการของโรคผิวหนังที่เป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้