เอ็นโดแคนนาบินอยด์: สารแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายมนุษย์ผลิตได้เอง

หลายๆสื่อในประเทศไทยเขียนกันไปว่า มนุษย์ทุกคนมีกัญชาอยู่ในร่างกาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในร่างกายมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครมีกัญชาอยู่ในตัว และทุกคนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีระบบภายในที่สมดุล ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กัญชา


ในร่างกายมนุษย์ทุกคนและสัตว์ทุกตัวมีระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ที่ทำหน้าที่ปรับระบบภายในของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลา ระบบนี้ประกอบด้วยเซลล์ประสาท ตัวรับสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid receptor) และสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ที่ร่างกายผลิตขึ้นเมื่อเซลล์หลังจุดประสานประสาทถูกกระตุ้น ตัวอย่างของสารแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายผลิตได้เอง ได้แก่ AEA และ 2-AG สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจะถูกปล่อยออกจากเซลล์หลังจุดประสานประสาท และเดินทางย้อนกลับไปยังเซลล์ก่อนจุดประสานประสาท และจับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์ ที่อยู่ในเซลล์ก่อนจุดประสาทประสาท เมื่อสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์เข้าไปจับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์ในเซลล์ก่อนจุดประสานประสาท มันจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณสารสื่อประสาท เช่น สารโดพามีน (Dopamine) ที่เซลล์นั้นๆหลั่งออกมา ซึ่งปริมาณสารสื่อประสาทที่เซลล์ก่อนจุดประสานประสาทหลั่งออกมา ก็จะไปควบคุมการทำงานของร่างกายอีกต่อหนึ่ง เช่น ไปปรับระดับความเป็นกรด ด่างของเลือดให้อยู่ในภาวะสมดุล ปรับภูมิต้านทางของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล ปรับปริมาณอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ (สมดุล) เป็นต้น เมื่อทุกอย่างอยู่ในภาวะสมดุล ร่างกายก็สามารถต่อต้านโรคได้ และซ่อมแซมตัวเองได้ตามกลไกปกติของร่างกาย


สารไฟโตแคนนาบินอยด์เป็นแค่ตัวช่วย

สารไฟโตแคนนาบินอยด์ คือสารแคนนาบินอย์ที่ได้จากกัญชง-กัญชา เช่น CBD, CBG, THC, CBC, CBN, CBV ฯลฯ สารเหล่านี้มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายๆกับสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาได้เอง มันจึงสามารถเข้าไปจับกับตัวรับแคนนาบินอยด์ในระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ และควบคุมการหลั่งของสารสื่อประสาท เช่น โดพามีน ได้เช่นเดียวกับสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายผลิตได้เอง


ในกรณีที่ร่างกายของผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถผลิตสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ได้เพียงพอสำหรับปรับให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะใช้สารไฟโตแคนนาบินอยด์เป็นตัวช่วยได้ แต่ถ้าท่านไหนที่ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ไม่เจ็บไม่ป่วย ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาสารไฟโคแคนนาบินอยด์มาใช้ให้เสียเงิน

จากรูปจะเห็นได้ว่าสาร THC และ CBD มีโครงสร้างทางเคมี คล้ายสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายผลิตได้เอง

กินดี นอนดี ออกกำลังกาย ไม่ต้องพึ่งกัญชง-กัญชา

ทุกคนสามารถทำให้ร่างกายผลิตสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ได้มากพอ โดยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ไม่รับสารพิษเข้าร่างกาย และ พักผ่อนให้เพียงพอ แต่ถ้าใครที่ป่วยไปแล้ว การใช้สารไฟโตแคนนาบินอยด์เข้าไปเสริมสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ก็อาจจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ เมื่อร่างกายเกิดภาวะสมดุลก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ตามกลไกการทำงานปกติของร่างกาย พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ สารไฟโตแคนนาบินอยด์จากกัญชง-กัญชาไม่ได้เข้าไปรักษาโรคโดยตรงเหมือนกับยาที่หมอจ่ายให้ แต่ว่าเข้าไปปรับระบบภายในของร่างกายทั้งระบบให้เกิดภาวะสมดุล เพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ และต่อต้านโรคได้ต้องทำต่อเนื่อง

ถ้าใครที่ป่วยไปแล้ว และได้ใช้ตัวช่วยอย่างสารไฟโตแคนนาบินอยด์ที่ได้จากกัญชง-กัญชาแล้ว อาการดีขึ้นแล้ว ก็ต้องออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ไม่รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ต้องใช้สารไฟโตแคนนาบินอยด์ตลอดไป และการใช้สารไฟโตแคนนาบินอยด์เติมเข้าไปนั้น มันยากมาก ที่จะใส่เข้าไปในปริมาณที่พอดีเป๊ะตามที่ร่างกายต้องการ เพราะจากการศึกษาการทำงานของระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ทำให้ทราบว่า ร่างกายของเราผลิตสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ขึ้นมา ในปริมาณที่พอดีเป๊ะสำหรับปรับให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น เช่น ปรับระดับความเป็นกรดด่างของเลือดให้อยู่ในระดับปกติ แค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ซึ่งระดับกรดด่างของเลือดจะเปลี่ยนตลอดเวลา สารแคนนาบินอยด์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเพื่อปรับระดับกรด ด่างของเลือดให้อยู่ในภาวะสมดุล จึงมีปริมาณมากบ้างน้อยบ้าง ตามค่ากรดด่างของเลือดที่เป็นอยู่ ณ. ขณะนั้นๆ แต่เมื่อเราเติมสารไฟโตแคนนาบินอยด์ที่ได้จากกัญชง-กัญชาเข้าไป เราไม่มีทางรู้ว่าต้องเติมเข้าไปเท่าไหร่จึงจะพอดี เพราะเราไม่มีเครื่องมือวัดที่บอกได้ว่าเราขาดสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์อยู่เท่าไหร่ เพราะฉนั้นการทำให้ร่างกายผลิตสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ได้เอง ย่อมดีกว่าการเติมสารไฟโตแคนนาบินอยด์จากกัญชง-กัญชาเข้าไปในร่างกาย


ถ้าใครไม่อยากป่วย หรือป่วยแล้วอยากหายป่วย ก็ต้องออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ไม่รับสารพิษเข้าร่างกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ร่างกายจะได้ผลิตสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ได้เอง โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆ ง่ายๆแค่นี้แหละค่ะ 🙂


ถ้าท่านไหนมีข้ออ้างเยอะ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ไม่มีเวลาพักผ่อน และยังอยากกินตามใจปากอยู่ ก็คงต้องใช้ตัวช่วยละค่ะ ต้องการแบบไหนเลือกได้ที่ www.medibis.shop เลยค่ะ


/admin @ www.medibis.shop line id: medibis email: info@medibis.shop