Full spectrum CBD, Broad spectrum CBD และ CBD isolate ต่างกันอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ซีบีดีที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดนั้น มีอยู่หลายแบบ หลายยี่ห้อ หลายราคา จนผู้ใช้เลือกไม่ถูกกว่าจะใช้แบบไหนดี ในบทความนี้เราได้อธิบายความแตกต่างของซีบีดีแต่ละแบบ เพื่อให้ผู้อ่านมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เมื่อต้องเลือกชนิดของซีบีดี ที่เหมาะสมกับตนเอง


ผลิตภัณฑ์ซีบีดีแบบแรกเป็น ซีบีดี ที่สกัดได้จากกัญชง โดยคงสารที่มีในกัญชงตามธรรมชาติไว้ทั้งหมด ซีบีดีแบบนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Full spectrum CBD หรือ Whole plant CBD ซึ่งประกอบด้วยสารแคนนาบินอยด์ทั้งหมดร้อยกว่าชนิด เช่น CBD, CBDa, CBG, CBGa, CBN, CBV นอกจากสารแคนนาบินอยด์แล้วยังมี เทอร์พีน (terpenes) เฟลโวนอยด์ (flavonoids) ฟีนอล (phenols) กรดไขมันไม่อิ่มตัว รวมทั้งแร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกัน สารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มสรรพคุณทางยาของกันและกัน ทำให้การใช้ Full spectrum CBD เพียงน้อยนิดก็เพียงพอสำหรับรักษาอาการต่างๆ

แบบที่สองเรียกว่า Broad Spectrum CBD คือ CBD ที่ผ่านขบวนการแยกเอาสาร THC ออก แต่ยังคงสารอื่นๆ ที่มีตามธรรมชาติของกัญชง-กัญชาไว้ทั้งหมด Broad Spectrum CBD ให้สรรพคุณทางยาคล้ายๆกับ Full spectrum CBD เนื่องจากสารต่างๆที่เหลืออยู่ใน Broad Spectrum CBD จะช่วยส่งเสริมสรรพคุณทางยาของกันและกัน Broad spectrum CBD เหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่ควรได้รับสาร THC เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล ไบโพร์ล่า ผู้ที่มีอาการทางจิต หรือมีพ่อแม่พี่น้อง ที่มีประวัติเป็นโรคเหล่านี้

แบบที่สามเป็น ซีบีดี ที่ผ่านขบวนการแยกเอาสารอื่นๆออก และคงเหลือไว้แค่สาร CBD เพียงตัวเดียวเท่านั้น ซีบีดีชนิดนี้เรียกว่า CBD isolate มีลักษณะเป็นเกร็ดสีเหลืองอ่อนๆดังรูปด้านล่างนี้ เกร็ดซีบีดีนี้สามารถนำมาผสมกับครีม เพื่อทำครีมซีบีดีสำหรับทาผิว นำมาผสมน้ำมันเพื่อทำน้ำมันซีบีดีสำหรับหยดใต้ลิ้น นำมาสูบเพื่อนำสารซีบีดีเข้าสู่ร่างกายทางปอดโดยใช้ Dabs pen หรือบางคนอาจจะนำมาผสมอาหาร หรือเครื่องดื่มก็ได้

Full spectrum CBD และ Broad spectrum CBD ให้สรรพคุณทางยาดีกว่า CBD isolate

ปัจจุบัน Full spectrum CBD และ Broad spectrum CBD ได้รับความนิยมมากกว่า CBD isolate ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ CBD ทั้งสองชนิด ได้รับความนิยม ก็เพราะว่าเมื่อ CBD ทำงานร่วมเทอร์พีน flavonoids และสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ สารเหล่านี้จะไปเพิ่มสรรพคุณทางยาของกันและกัน ทำให้ได้ผลการรักษาดีกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD เพียงอย่างเดียว (CBD isolate)


งานวิจัยชิ้นแรกเป็นการเก็บข้อมูลจากการทดลอง 11 การทดลอง ที่ทำกับผู้ป่วยโรคลมชักจำนวนทั้งหมด 670 ราย เป็นเวลา 6 เดือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า Full spectrum CBD ช่วยลดความถี่ในการชักของผู้ป่วยจำนวน 71% ในขณะที่ CBD isolate ช่วยลดความถี่ในการชักในผู้ป่วยได้แค่ 46% นอกจากนี้ยังพบอีกว่า Full spectrum CBD ให้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคลมชักได้ดีกว่า ซีบีดีบริสุทธิ์ ถึง 4 เท่า หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือ ถ้าต้องการรักษาอาการชักด้วยซีบีดีทั้งสองแบบเพื่อให้ได้ผลเหมือนกัน ถ้าต้องใช้ full spectrum CBD 1 มิลลิกรัม ก็ต้องใช้ CBD isolate 4 มิลลิกรัม จึงจะให้ผลการรักษาเหมือนกัน


งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง เป็นการทดลองนำซีบีดีทั้งสองแบบ มาใช้ในการรักษาอาการ ปวด และอักเสบ การทดลองนี้ทำกับหนูทดลอง 2 กลุ่ม หนูกลุ่มแรกได้รับ Full spectrum CBD ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับ CBD isolate จากการทดลองพบว่า Full spectrum CBD ช่วยลดอาการปวด บวม และอาการอักเสบ ได้ดีกว่า CBD isolate เมื่อนักวิจัยทดลองเพิ่มปริมาณ CBD ให้กับหนูทั้งสองกลุ่ม พบว่า Full spectrum CBD ช่วยลดอาการปวด และอักเสบในหนูกลุ่มที่หนึ่ง ดีขึ้นสัมพันธ์กับปริมาณซีบีดีที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อาการปวดและอักเสบในหนูทดลองกลุ่มที่สองซึ่งได้รับ CBD isolate ไม่ดีขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าหนูในกลุ่มที่สองจะได้รับซีบีดีบริสุทธิ์ในปริมาณเพิ่มขึ้นก็ตาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ไลน์ไอดี medibis

แมสเซนเจอร์: m.me.medibisshop

เฟสบุ๊ค: @medibisdotshop

หรืออีเมล์มาที่ info@medibis.shop