จักษุแพทย์เตือน ไม่ควรนำ CBD มาใช้สำหรับหยอดตา

กระแสการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อหยอดหู หยอดตากำลังมาแรง จึงมีผู้สนใจนำน้ำมันซีบีดีไปหยอดตาเพื่อรักษาโรคตา เช่น ต้อหิน


Medibis.shop ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ นำผลิตภัณฑ์ CBD ที่เราจำหน่ายไปใช้หยอดตา เนื่องจากน้ำมัน CBD ที่เราจำหน่ายทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับหยดใต้ลิ้น จึงไม่เหมาะที่จะนำไปหยอดตา และในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนว่า CBD สามารถรักษาโรคตาได้ ในทางกลับกัน ได้มีรายงานว่า CBD ทำให้อาการของโรคต้อหินแย่ลง ซึ่งองค์กรจักษุแพทย์ของอเมริกาก็ได้ออกมาเตือนผู้ใช้ ไม่ให้นำผลิตภัณฑ์ CBD ไปใช้หยอดตาเพื่อรักษาโรคต้อหิน


การออกมาเตือนในครั้งนี้ องค์กรจักษุแพทย์ได้อ้างอิงถึงผลการทดลอง ที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Indiana ได้ทำขึ้น โดยนำสาร CBD มาทดลองหยอดตาหนูทดลอง และพบว่าสาร CBD ทำให้ความดันตาสูงขึ้น 18% เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงหลังจากใช้ CBD หยอดตา ซึ่งความดันตาสูง เป็นสาเหตุของโรคต้อหินอยู่แล้ว ถ้านำ CBD มาหยอดตา จะทำให้อาการของโรคต้อหินแย่ลง และผู้ที่ยังไม่ได้เป็นต้อหิน ก็มีโอกาสเป็นต้อหินเพิ่มขึ้นด้วย


THC เพียวๆ ทำให้ความดันตาในหนูทดลองลดลง

นอกจากการทดลองนำ CBD มาหยอดตาหนูทดลองแล้ว กลุ่มนักวิจัยดังกล่าว ยังได้ทดลองนำสาร THC ที่ไม่มีสารอื่นๆเจือปน (100% THC) มาหยอดตาหนูทดลองด้วย ซึ่งจากการทดลองพบว่า สาร THC ทำให้ความดันตาในหนูทดลองตัวผู้ ลดลงประมาณ 28% ภายในเวลา 8 ชั่วโมง แต่กลับพบว่าความดันตาในหนูตัวเมีย ไม่ได้ลดลงมากเหมือนกับความดันตาในหนูตัวผู้ ซึ่งก็ต้องมีการวิจัยต่ออีก ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผลที่ได้ในหนูตัวผู้ และหนูตัวเมีย


จากการทดลองยังพบอีกว่า สาร CBD ไปลดความสามารถในการลดความดันตาของสาร THC ด้วย


แล้วน้ำมันกัญชาที่หยอดๆตากันอยู่นั้นปลอดภัยไหม

น้ำมันกัญชาใต้ดินที่สกัดได้ในไทยและลาวนั้น ไม่ได้มีการแยกสาร THC ออกจากสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ และไม่ได้มีการตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อน จึงไม่ทราบว่าสารที่มีในแต่ละขวดนั้นเป็นสารอะไรบ้าง ซึ่งไม่ใช่สาร THC เพียวๆตามที่งานวิจัยพบว่า สามารถลดความดันตาในหนูได้ ซึ่งก็ถือเป็นความเสี่ยงต่อการนำไปใช้กับดวงตา


ท่านไหนที่กำลังคิดจะนำน้ำมันกัญชามาหยอดตา ลองศึกษาวิธีรักษาโรคตาด้วยวิธีอื่นๆดูด้วย และลองชั่งน้ำหนักกันเอาเอง ว่าจะเลือกใช้วิธีไหน


การรักษาโรคตาในปัจจุบันมีหลายวิธี ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง และปลอดภัย เช่น การใช้ยาหยอดตา ซึ่งก็ได้ผลดีกับโรคตาหลายๆโรค หรือการรักษาสายตาสั้น สายตายาว ก็สามารถทำได้โดยการใช้เลเซอร์ หรือโรคต้อหินก็ใช้เลเซอร์หรือการผ่าตัดก็ได้
น้ำมัน CBD ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับหยดใต้ลิ้นเท่านั้น ห้ามนำไปหยอดตาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

info@medibis.shop

line id: medibis

Facebook: www.facebook.com/medibisdotshop