top of page

Medical Hemp: กัญชงสายพันธุ์ CBD สูง THC ต่ำ

สาร CBD เป็นสารแคนนาบินอยด์ตัวหนึ่งที่มีมากในกัญชง โดยเฉพาะกัญชงที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้ว ซึ่งฝรั่งเค้าเรียกกัญชงสายพันธุ์เหล่านี้ว่า Medical hemp เพราะเป็นสายพันธุ์ที่มี CBD สูง และ THC ต่ำ จึงเหมาะที่จะนำมาสกัดทำยารักษาโรค สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการเสี่ยง ต่อการได้รับผลข้างเคียงจากสาร THC หรือผู้ป่วยที่ไม่สมควรได้รับสาร THC เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันต่ำ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ และผู้ป่วยเด็กที่ไม่ควรได้รับสาร THC


สาร CBD ไม่ว่าจะมาจากกัญ-ไหน ก็ใช้ได้เหมือนกัน


สาร CBD ที่มาจากทั้งกัญชงและกัญชา มีโครงสร้างทางเคมี และสรรพคุณทางยาเหมือนกันทุกประการ เสียดายที่ประเทศไทยไปเน้นให้ความสำคัญแต่กับกัญชา โดยที่ไม่ให้ความสนใจกัญชงกันซักเท่าไหร่ ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ ยังคงรู้จักกัญชงในฐานะพืชให้เส้นใย ซึ่งต่างจากฝรั่ง ที่ได้พัฒนาสายพันธุ์กัญชง ให้มีปริมาณสาร CBD หรือสารที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแบบอื่นๆ เช่น CBG ในปริมาณสูง จนสามารถนำกัญชงมาใช้ทำทั้งยารักษาโรค เครื่องสำอางค์ อาหาร และเครื่องดื่ม แม้แต่ดอกกัญชงแบบที่มี CBD สูง และ THC ไม่เกิน 0.2% หรือ 0.3% ก็มีนำออกมาขายให้ผู้ใช้ ได้นำไปสูบเพื่อผ่อนคลาย หรือเพื่อการรักษาอาการของโรคต่างๆแล้ว


ภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์จากดอกกัญชง ที่สามารถนำมาสูบได้ (Smokable hemp) รูปจาก Hemp Botanics

กัญชงสายพันธุ์ที่ให้สาร CBD สูง THC ต่ำ


กัญชงสายพันธุ์แรกที่นำมาให้รู้จักกัน ชื่อว่า Berry Blossom ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่นักปลูกกัญชง เพราะให้ผลผลิตสูง ดอกใหญ่ ให้สาร CBD สูง และแทบจะไม่มีสาร THC เลย เหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์ CBD เพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง วิตกกังวล คลื่นไส้ อาการเครียด โรคลมชัก และลดผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด Berry Blossom ให้สาร CBD ประมาณ 8-18% และสาร THC ไม่เกิน 0.3% ซึ่งพืชที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.3% ไม่จัดเป็นพืชเสพติด ตามกฏหมายยาเสพติสากล (อ้างอิงจากข้อมูล บนเวปไซด์ ปปส)