top of page

เลือกซื้อน้ำมันซีบีดีอย่างไร ไม่ให้โดนหลอก

การเลือกซื้อน้ำมันซีบีดี ให้ดูที่ความเข้มข้น หรือปริมาณของสารซีบีดี ที่บรรจุอยู่ในขวด น้ำมันสกัดที่มีปริมาณซีบีดีต่ำ จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันที่มีสารซีบีดีสูง ผู้ที่ไม่เคยใช้น้ำมันซีบีดีมาก่อน อาจจะมองแค่ราคาและขนาดของขวดเป็นหลัก โดยที่ไม่ได้สนใจว่าในขวดนั้นมีสารซีบีดีอยู่มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจริงๆแล้วควรดูที่ปริมาณซีบีดีในขวดเป็นหลัก เพราะซีบีดีคือสารหลักที่ช่วยระงับอาการของโรคต่างๆ ส่วนน้ำมันอื่นๆในขวดเป็นแค่น้ำมันพาหะเท่านั้น น้ำมันพาหะคือน้ำมันที่ใช้ผสมกับน้ำมันซีบีดี เพื่อช่วยให้ร่างกายนำสารซีบีดีไปใช้ได้ง่ายขึ้น น้ำมันพาหะที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดกัญชง น้ำมันอโวคาโด้ น้ำมันเม็ดองุ่น หรือน้ำมันมะกอก เป็นต้น ซึ่งน้ำมันเหล่านี้ไม่มีผลในการรักษาอาการของโรคต่างๆ

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันแต่ละขวดมีความเข้มข้นของซีบีดีเท่าไหร่

ถ้าเป็นน้ำมันที่ผลิตแบบได้มาตรฐาน จะมีปริมาณซีบีดีและความเข้มข้นของซีบีดีบอกไว้ที่ข้างขวด

เช่นน้ำมันซีบีดีในรูปที่ 1. จากกล่องจะเห็นได้ว่าน้ำมันขวดนี้มีขนาดความจุที่ 10 มิลลิลิตร และมีปริมาณซีบีดีเท่ากับ 3000 มิลลิกรัม หรือความเข้มข้นของซีบีดีเท่ากับ 30% ของน้ำมันทั้งหมดในขวด (อีก 70% เป็นน้ำมันพาหะ) ใน 1 ขวดมีน้ำมันทั้งหมดประมาณ 300 หยด หรือมีปริมาณซีบีดีเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อหยด