top of page

น้ำมันซีบีดี ใช้อย่างไร

การใช้น้ำมันซีบีดีสำหรับรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้หยดใต้ลิ้น สอดทวารหนักหรือช่องคลอด ใช้รับประทานแบบแคปซูล หรือใช้ทาผิวหนังเพื่อรักษาโรคผิวหนังต่างๆเช่น ผื่นคัน สิว และ สะเก็ดเงิน เป็นต้น


วิธีหยดใต้ลิ้น


การใช้น้ำมันซีบีดีหยดใต้ลิ้นช่วยให้ร่างกายนำสารซีบีดีไปใช้ได้เร็วกว่าวิธีรับประทาน เนื่องจากสารซีบีดีจะถูกส่งผ่านไปยังกระแสเลือดผ่านทางเส้นเลือดฝอยใต้ลิ้น การหยดน้ำมันซีบีดีใต้ลิ้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหรือเครื่องดื่ม 5 นาทีก่อนและหลังหยดน้ำมันซีบีดีใต้ลิ้น

  2. ยืนหน้ากระจก เพื่อจะได้หยดน้ำมันลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง และนับจำนวนหยดของน้ำมันซีบีดีที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง

  3. กระดกลิ้นขึ้น และหยดน้ำมันลงไปใต้ลิ้น เมื่อหยดแล้ว ปล่อยลิ้นลงมาอยู่ในตำแหน่งปกติ อมน้ำมันซีบีดีไว้ประมาณ 1-2 นาที หรือนานกว่านั้น (ยิ่งนานยิ่งดี)

  4. กลืนน้ำมันส่วนที่เหลือ

  5. ทำซ้ำอีก 2-3 ครั้งต่อวัน (เช้า กลางวัน เย็น หรือ เช้า เย็น)เหตุผลที่ควรเลือกน้ำมันซีบีดีแบบหยดใต้ลิ้น

  1. ใช้ง่าย

  2. ใช้ตอนไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้

  3. เห็นผลเร็ว (ไม่เกิน 30 นาทีหลังจากใช้) และผลที่ได้จะคงอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

  4. ง่ายต่อการปรับปริมาณ โดยนับจากจำนวนหยด