รักษามะเร็งรังไข่ ด้วยสาร CBD และ CBG

มะเร็งรังไข่มีสาเหตุมาจาก เซลล์ในรังไข่เกิดการแบ่งตัวสูงขึ้นผิดปกติอย่างต่อเนื่อง โดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวนี้ได้ ทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้องอกขึ้น ซึ่งเนื้องอกนี้อาจจะเป็นเนื้อดี หรือเนื้อร้ายก็ได้ ถ้าเป็นเนื้อดี ก็จะไม่มีการลามไปยังอวัยวะข้างเคียง แต่ถ้าเป็นเนื้อร้าย ก็มีโอกาสที่จะลามไปยังอวัยวะข้างเคียงได้ เช่น มดลูก หรือท่อนำไข่ และถ้าผู้ป่วยไม่รู้ตัว มะเร็งอาจจะลามไปยังลำไส้ ตับ และปอด ซึ่งถ้าอยู่ในระยะลุกลามขนาดนี้แล้ว โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมาก


มะเร็งรังไข่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิต ถึงแม้ว่าผู้ป่วยด้วยมะเร็งชนิดนี้จะมีไม่มากเท่ากับมะเร็งชนิดอื่นๆ แต่เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ค่อนข้างสูง โดยปกติผู้ที่เป็นมะเร็งรังไข่จะเสียชีวิตภายในระยะเวลา 5 ปี และส่วนใหญ่จะตรวจพบมะเร็ง เมื่อมะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายแล้ว คืออยู่ในระยะ 3-4 แล้ว ทำให้การรักษาให้หายขาดนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ว


การรักษามะเร็งรังไข่ ทำได้โดยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกไปให้ได้มากที่สุด หรืออาจจะรักษาโดยการให้เคมีบำบัด (คีโม) หรือการฉายแสง เพื่อลดอาการของโรค เช่น อาการปวด โดยการทำให้มะเร็งยุบตัวลง การรักษาด้วยการให้คีโม โดยปกติจะให้หลังจากการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกแล้ว เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่อาจจะผ่าตัดออกไปได้ไม่หมด หรือบางครั้งอาจจะใช้เคมีบำบัดก่อนการผ่าตัด เพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง และช่วยให้การผ่าตัดทำได้ง่ายขึ้น


การรักษาด้วยเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงหลายอย่าง นอกจากยาจะไปทำลายเซลล์มะเร็งแล้ว ยังทำลายเซลล์ปกติอื่นๆในร่างกายผู้ป่วยด้วย ส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียภูมิคุ้มกันปกติของร่างกาย ทำให้ติดเชื้อง่าย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อย ผมร่วง และเจ็บปาก เป็นต้น


ปัจจุบันได้มีการค้นพบว่าสารแคนนาบินอยด์ที่ได้จากกัญชง-กัญชา สามารถนำมารักษามะเร็งรังไข่ได้ และบริษัทยายักษ์ใหญ่ของอังกฤษ จีดับเบิ้ลยู ฟาร์มา ก็ได้จดสิทธิบัตรเรื่องการนำสารเหล่านี้มาใช้สำหรับรักษามะเร็งรังไข่แล้ว สิทธิบัตรดังกล่าวได้รับอนุมัติให้มีผลบังคับใช้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2018


ในใบสิทธิบัตรฉบับนี้ได้ระบุวิธีการรักษามะเร็งรังไข่ โดยการใช้สารแคนนาบินอยด์ตัวที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ได้แก่ CBD, CBDA, CBG, CBGA, CBGV และ THCV การรักษาอาจใช้สารตัวใดตัวหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันก็ได้ จากผลการทดลองที่ได้แสดงไว้ในสิทธิบัตร พบว่าสาร CBD และ CBG สามารถทำลายเซลล์มะเร็งรังไข่ได้ดีกว่าสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

จากผลการทดลองที่แสดงไว้ในสิทธิบัตรของบริษัท GW Phama พบว่าสาร CBD และ CBG สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้มากกว่าสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ

นอกจากนี้จากผลการทดลองที่แสดงไว้ในสิทธิบัตรยังพบอีกว่าการนำสาร CBD มาผสมกับสาร CBG ให้ผลในการทำลายเซลล์มะเร็งรังไข่ได้ดีกว่าการใช้สาร CBD หรือ CBG ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว (ดูผลการทดลองในตารางด้านล่างนี้)

ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าการนำ CBD มาใช้ร่วมกับ CBG ให้ผลในการทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าการใช้สารดังกล่าว ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว

CBD, CBG ใช้ร่วมกับการรักษาแบบอื่นๆได้

ณ. ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าสาร CBD และ CBG มีผลต่อต้านและทำลายเซลล์มะเร็งได้จริง แต่การวิจัยส่วนใหญ่เป็นการทดลองในห้องทดลอง ที่ทำกับหนูทดลอง หรือทำกับเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง อย่างไรก็ตาม ได้มีอดีตผู้ป่วยมะเร็งหลายราย ที่ออกมายืนยันว่าตนเองหายจากโรคมะเร็งด้วยการใช้ CBD โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งถ้าผู้ป่วยท่านไหนต้องการทดลองใช้สาร CBD และ CBG เพื่อรักษามะเร็ง ท่านสามารถทำได้อย่างปลอดภัย เพราะองค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่าสาร CBD และผลิตภัณฑ์ CBD ที่มีสาร THC ปนมาไม่เกิน 0.2% นั้นปลอดภัย และจากการวิจัยเรื่องการใช้สาร CBG ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่มีรายงานผลข้างเคียงอันตรายของสารดังกล่าว

ถึงแม้ว่าท่านจะตัดสินใจใช้การรักษาด้วยสาร CBD และ CBG ผู้ป่วยก็ไม่ควรหันหลังให้กับการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเสียทีเดียว จากประสบการณ์ของผู้ใช้ในอเมริกา และยุโรป การใช้ซีบีดีควบคู่กับการรักษาแบบอื่นๆ เช่น ใช้ซีบีดีควบคู่กับการใช้เคมีบำบัด ให้ผลการรักษามะเร็งดีที่สุด


ถ้าผู้ป่วยท่านไหนเลือกที่จะใช้การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ CBD, CBG ร่วมกับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการรักษาทราบ เนื่องจากการใช้สาร CBD และ CBG ร่วมกับยาชนิดอื่นๆ ยาและสาร CBD, CBG อาจทำปฏิกิริยากัน ซึ่งอาจทำให้ฤทธิ์ยาที่หมอจ่ายให้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ขึ้นกับว่ายานั้นๆใช้เอ็นไซม์ตัวไหนในตับเป็นตัวทำลาย ผู้ป่วยจึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อแพทย์จะปรับปริมาณยาให้ได้ถูกต้อง


ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบทางห้องแลป

สำหรับท่านที่ต้องการใช้สาร CBD และ CBG ในการรักษามะเร็งรังไข่เหมือนกับที่แสดงไว้ในสิทธิบัตรของ GW Phama ทาง medibis.shop ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารทั้งสองชนิดนี้มาให้ท่านได้ซื้อไปทดลองใช้กันแล้ว ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตในยุโรป ได้มาตรฐานความปลอดภัย และถูกกฏหมายของสหภาพยุโรป ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายทุกชนิด เป็นออแกนิกส์ ปลอดสารพิษ และปลอดสารโลหะหนักตกค้าง มีผลแลปให้ดูทุกตัว และ medibis.shop กล้ารับประกันว่าใช้แล้วไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่ทำให้เกิดการเสพติด ไม่เมา และไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท


ผลิตภัณฑ์ชุดแรกเป็น Full spectrum CBD 500 มิลลิกรัม 1 ขวด และ Full spectrum CBG 500 มิลลิกรัม อีก 1 ขวด เมื่อนำมาใช้ร่วมกันในจำนวนหยดเท่ากันจากแต่ละขวด จะได้สาร CBD ต่อ CBG ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 (คลิ๊กที่รูปผลิตภัณฑ์ เพื่อดูรายละเอียด ราคา และสั่งซื้อ)


ส่วนผลิตภัณฑ์ชุดที่สองประกอบด้วย Full spectrum CBD 1000 มิลลิกรัม และ Full spectrum CBG 500 มิลลิกรัม ผู้ใช้สามารถนำผลิตภัณฑ์สองขวดนี้ ไปใช้พร้อมกันได้ ก็จะทำให้ได้ทั้งสาร CBD และ CBG ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 เพื่อใช้สำหรับมะเร็งรังไข่ เหมือนกับที่แสดงไว้ในสิทธิบัตรยาของ GW Phama (คลิ๊กที่รูปผลิตภัณฑ์ เพื่อดูรายละเอียด ราคา และสั่งซื้อ)


หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ไลน์ไอดี medibis

แมสเซนเจอร์: m.me.medibisshop

เฟสบุ๊ค: @medibisdotshop

หรืออีเมล์มาที่ info@medibis.shop