top of page

วิธีคำนวณราคาน้ำมัน CBD: ขวดใหญ่กว่า ราคาถูกกว่า ใช่ว่าจะถูกเสมอไป

น้ำมันซีบีดีที่มีขายในท้องตลาด มีหลายแบบ หลายขนาด หลายยี่ห้อ หลายราคา และมีขนาดบรรจุต่อขวดเป็นมิลลิลิตร ปริมาณซีบีดีต่อขวดเป็นมิลลิกรัม ปริมาณนี้มันคืออะไร หลายท่านยังไม่เข้าใจ แล้วเวลาเลือกซื้อจะเลือกอย่างไรจึงจะคุ้มกับราคาที่ต้องเสียไป วันนี้เราจะมาบอกวิธีการคำนวณราคาน้ำมันซีบีดีให้ฟังกันค่ะ

ตัวอย่างน้ำมันซีบีดีขวดที่ 1 (ดูรูปที่ 1) ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร ราคา 4000 บาท


ตัวอย่างน้ำมันซีบีดีขวดที่สอง (ดูรูปที่ 2) ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร (น้อยกว่าขวดแรกถึง 3 เท่า) ราคา 4,599 บาทต่อขวด (แพงกว่าขวดแรก 599 บาท)


ถ้าดูแค่ราคาและขนาดบรรจุ ผู้ซื้ออาจจะเลือกขวดแรกใช่ไหมคะ เพราะขวดใหญ่กว่า แถมราคายังถูกกว่าอีกด้วย แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ... เวลาซื้อน้ำมันซีบีดี อย่าดูแค่ขนาดและราคา แต่ให้เทียบราคากับปริมาณสารซีบีดีที่มีในขวด ถ้าขวดใหญ่ แต่มีสารซีบีดีน้อย หมายความว่าน้ำมันซีบีดีขวดนั้นเจือจางมาก ที่ขวดใหญ่เพราะผสมน้ำมันพาหะในปริมาณมาก น้ำมันพาหะคือน้ำมันที่ผู้ผลิตนำมาผสมกับสารซีบีดี เพื่อให้ร่างกายนำสารซีบีดีไปใช้ได้ง่ายขึ้น น้ำมันที่นิยมนำมาใช้เป็นน้ำมันพาหะได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันเมล็ดกัญชง เป็นต้น น้ำมันเหล่านั้นไม่ได้มีผลในการรักษาโรค


เมื่อเรามาดูปริมาณสารซีบีดีในน้ำมันซีบ