ผลการใช้ซีบีดี สำรวจจากผู้ใช้ทั่วโลก

เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เวปไซด์ Project CBD ได้เชิญชวนให้ผู้ใช้ซีบีดีจากทั่วโลก กรอกแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้ซีบีดีต่ออาการที่ผู้ใช้เป็นอยู่ โดยมีผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งหมดจำนวน 3506 คน จาก 58 ประเทศทั่วโลก ผลการสำรวจสรุปได้คร่าวๆดังต่อไปนี้ซีบีดีสำหรับรักษาอาการเจ็บปวด

ราวๆ 90% ของผู้เข้าร่วมสำรวจที่ใช้ซีบีดีสำหรับรักษาอาการเจ็บปวด พบว่าซีบีดีช่วยลดอาการปวดได้มากบ้าง น้อยบ้าง โดยที่ 60% ของผู้เข้าร่วมสำรวจพบว่าอาการปวดลดลงอย่างมาก ซึ่งระดับความเจ็บปวดโดยเฉลี่ยก่อนใช้ซีบีดีของผู้เข้าร่วมสำรวจจำนวน 2,202 คน อยู่ที่ระดับ 6.85 และหลังจากใช้ซีบีดีแล้วลดลงเหลือแค่ 2.76 นอกจากนี้ความถี่ของอาการเจ็บปวด ระยะเวลา และความรุนแรงของอาการเจ็บปวดลดลงอย่างมากเช่นกัน
ซีบีดีสำหรับโรคเบาหวาน

ในขั้นตอนการสำรวจ ได้มีการเก็บข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดก่อนใช้ซีบีดี และหลังใช้ซีบีดีของผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 169 คน จากข้อมูลที่ได้พบว่าค่าน้ำตาลเฉลี่ยก่อนใช้ซีบีดีอยู่ที่ 178 และลดลงเหลือ 130 หลังจากใช้ซีบีดี นอกจากซีบีดีจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดลดลงแล้ว อาการปวดประสาท อาการชาหรืออาการเหมือนเข็มทิ่มก็หายไปด้วย
ซีบีดีสำหรับอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า และอาการบกพร่องทางอารมณ์แบบอื่นๆ

90% ของผู้ที่ใช้ซีบีดีเพื่อรักษาอาการบกพร่องทางอารมณ์ มีอาการวิตกกังวล และซึมเศร้า มากกว่า 90% ของผู้เข้าร่วมสำรวจพบว่าซีบีดีช่วยให้อาการวิตกกังวลของพวกเขาดีขึ้นมาก และ 68% พบว่าซีบีดีช่วยให้อาการตื่นตระหนก ลดน้อยลง นอกจากนี้ ซีบีดียังลดอาการแพนิคแอตแทค อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด และอาการโศกเศร้าได้ดีด้วยซีบีดีสำหรับอาการวัยทอง

จากการสำรวจพบว่า ซีบีดีช่วยลดปัญหาอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ในผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยทองได้ดีมากๆ นอกจากนี้ซีบีดียังช่วยลดอาการเหงื่อออกในเวลากลางคืน และอาการร้อนวูบๆวาบๆที่เกิดจากการเปลียนแปลงของระดับฮอร์โมนในวัยทองได้อีกด้วยCBD สำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร (GI)

ในกลุ่มผู้ใช้ซีบีดีสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร พบว่าซีบีดีช่วยลดอาการของโรคได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีปัญหาลำไส้อักเสบ พบว่าซีบีดีช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และอาหารไม่ย่อย ได้ดีมากๆ
CBD สำหรับอาการนอนไม่หลับ

ในบรรดาผู้เข้าร่วมสำรวจ มีผู้ที่ใช้ซีบีดีเพื่อช่วยให้นอนหลับจำนวน 1,521 คน ซึ่งผู้ใช้เหล่านี้มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ จากการสำรวจพบว่า ซีบีดีช่วยให้พวกเขาหลับได้เร็วขึ้น จากเดิมที่ใช้เวลานอนก่อนที่จะหลับเป็นเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง หลังจากใช้ซีบีดีแล้ว หลับเร็วขึ้น โดยเฉลี่ยหลับภายใน 20 นาที นอกจากนี้ซีบีดียังช่วยให้หลับยาวอีกด้วย ก่อนใช้ซีบีดี ผู้เข้าร่วมสำรวจจะตื่นประมาณ 4 ครั้งต่อคืนโดยเฉลี่ย หลังจากใช้ซีบีดีแล้ว ตื่นโดยเฉลี่ยแค่ 1 ครั้งต่อคืนเท่านั้น ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าสำรวจ รู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอนสำหรับผู้ที่สนใจ อ่านผลสำรวจทั้งหมดได้ที่ ลิ้งค์นี้


หากมีข้อสงสัย หรือคำถาม ติดต่อ

ไลน์ไอดี medibis

แมสเซนเจอร์: m.me.medibisshop

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/medibisdotshop

หรืออีเมล์มาที่ info@medibis.shop