กัญชง สายพันธุ์ซีบีดีสูงทีเอชซีต่ำ

สาร CBD และผลิตภัณฑ์ CBD ที่มีสาร THC ปนมาไม่เกิน 0.2% ได้ถูกประกาษให้เป็นสิ่งถูกกฏหมายตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒


การได้มาซึ่งสารซีบีดีและผลิตภัณฑ์ซีบีดีตามที่กำหนดในกฏหมายยาเสพติดนั้นทำได้ 2-3 วิธี วิธีแรกคือการนำสารสกัดจากกัญชง หรือกัญชา ที่มีสาร THC เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด มาผ่านกระบวนการแยกสารอื่นๆออกไป และให้เหลือแค่สารซีบีดีเดี่ยวๆเพียงสารเดียว หรือที่เรียกว่า CBD isolate

หรือนำสารสกัดที่ได้มาผ่านกระบวนการแยกเอาสาร THC ออก แต่ยังคงสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆไว้ หรือเรียกว่า Broad spectrum CBD การนำสารสกัดที่ได้มาผ่านกระบวนการแยกสาร THC ออก นอกจากจะสูญเสีย THC แล้ว สารอื่นๆยังหายไปด้วย พูดง่ายๆคือไม่ได้สารที่มีตามธรรมชาติของพืชทั้งหมดวิธีที่ทำให้ได้สารแคนนาบินอยด์ทุกๆตัวที่มีตามธรรมชาติของพืช แบบที่ถูกกฏหมายไทย คือการใช้กัญชงสายพันธุ์ที่มีสาร CBD สูง และ THC ต่ำกว่า 0.2% มาสกัด ซึ่งวิธีนี้ทำให้ได้สารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ เช่น CBDA, CBN, CBV, CBG รวมทั้งสารอื่นๆที่มีในต้นกัญชงธรรมชาติ เช่น เฟลโวนอยด์ (flavonoids) เทอร์ปีนส์ (terpenes) ฟีนอล (phenols) รวมทั้ง วิตามิน และแร่ธาติต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งซีบีดีแบบนี้เรียกว่า Full spectrum CBD ซึ่งจากการวิจัย พบว่า Full spectrum CBD มีสรรพคุณทางยากมากกว่า CBD ทั้งสองแบบที่กล่าวไปข้างต้นตัวอย่างกัญชงสายพันธุ์ที่ให้สาร CBD สูง THC ไม่เกิน 0.2% ที่สามารถนำมาสกัดเป็น Full spectrum CBD ที่ถูกกฏหมายไทย โดยไม่ต้องนำไปผ่านกระบวนการแยกสาร คือกัญชงสายพันธุ์ SWISS DREAM CBD กัญชงสายพันธุ์นี้ปลูกง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มปลูกกัญชงเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างดอกกัญชงสายพันธุ์ Swiss Dream CBD

SWISS DREAM CBD ให้สารซีบีดีประมาณ 7% และให้สาร THC ประมาณ 0.2% หรือคิดเป็นอัตราส่วน CBD:THC ประมาณ 26:1


กัญชงสายพันธุ์นี้ให้ผลผลิตประมาณ 550-600 กรัมต่อตารางเมตร เมื่อปลูกในโรงเรือน แต่ถ้าปลูกกลางแจ้งจะให้ผลผลิตประมาณ 800 กรัมต่อต้น สนนราคาของเมล็ดพันธุ์กัญชงสายพันธุ์นี้ขายอยู่ในยุโรปที่ แพคละ 100 เมล็ดในราคา 550 ยูโร หรือประมาณ 18,500 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาต่อเมล็ดก็แค่ 185 บาท เท่านั้นเองค่ะ


ท่านที่ต้องการเมล็ดพันธุ์กัญชงสายพันธุ์ซีบีดีสูงทีเอชซีต่ำสายพันธุ์อื่นๆ ดูรายละเอียดของแต่ละสายพันธุ์ได้ที่ https://growhemp.shop/


ไลน์ไอดี medibis

แมสเซนเจอร์: m.me.medibisshop

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/medibisdotshop

หรืออีเมล์ info@medibis.shop