ซึมเศร้า ไบโพร์ล่า อารมณ์แปรปรวน ตื่นตระหนก วิตกกังวล รักษาได้ด้วย Cannabigerol (CBG)

ถ้าใครอยากรู้ว่าสารแคนนาบินอยด์ที่สกัดได้จากกัญชง-กัญชา สามารถนำมารักษาโรคอะไรได้บ้าง ให้ดูที่เอกสารสิทธิบัตรของบริษัทยาต่างๆ เพราะบริษัทเหล่านี้ได้มีการทดลอง จนมั่นใจแล้วว่าสารตัวไหน สามารถนำมารักษาโรคอะไรได้บ้าง มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่ลงทุนขอสิทธิบัตรในหลายๆประเทศทั่วโลก เพราะกว่าจะได้มาซึ่งสิทธิบัตรแต่ละใบนั้น ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล (หลายล้านบาท)


บริษัท GW Pharma ซึ่งเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ของอังกฤษ และเชี่ยวชาญด้านการใช้สารแคนนาบินอยด์จากกัญชง-กัญชาในทางการแพทย์ ได้ค้นพบว่าสาร Cannabigerol (CBG) และอนุพันธุ์อื่นๆของสารนี้ ได้แก่ CBGA และ CBGV สามารถใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับความบกพร่องทางอารมณ์ได้ ซึ่ง GW Phama ได้ยื่นขอสิทธิบัตรไว้ตั้งแต่ปี 2006 และได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สารเหล่านี้เพื่อรักษาอาการบกพร่องทางอารมณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2013ในสิทธิบัตรได้ระบุว่าการใช้สาร CBG และอนุพันธุ์ของสาร CBG เพื่อรักษาอาการบกพร่องทางอารมณ์ ได้แก่ โรคซึมเศร้า ไบโพร์ล่า อารมณ์แปรปรวน ตื่นตระหนก วิตกกังวล สามารถใช้ร่วมกับสาร CBD หรือ CBC ได้ แต่สารหลักๆต้องเป็นสาร CBG และอนุพันธุ์ของสาร CBG เท่านั้น ในสิทธิบัตรระบุว่าการใช้สาร CBG ร่วมกับสารแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆให้ผลในการรักษาดีกว่าการใช้สาร CBG เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็หมายถึง การใช้ Full spect