top of page

องค์การอนามัยโลกเสนอให้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด จริงหรือ?

กลุ่มผู้สนับสนุนกัญชาเสรี และสื่อต่างๆได้ออกมาประโคมข่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะ ให้มีการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด และต่างออกมาเรียกร้องให้ทางการไทย ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดด้วย ซึ่งข่าวที่ออกมานั้น ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงแต่อย่างใด องค์การอนามัยโลกไม่ได้เสนอให้มีการปลดกัญชาออกจากยาเสพติด เพียงแต่เสนอให้มีการจัดประเภทกัญชาภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศเสียใหม่ วันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดในเอกสารสารต้นฉบับที่องค์การอนามัยโลกได้ส่งให้กับองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็นกันค่ะ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่)

จากเอกสารต้นฉบับจะเห็นได้ว่า ข่าวที่สื่อต่างๆเขียนกันไปนั้น มีความจริงอยู่แค่เสี้ยวเดียวเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมด


ความจริงที่แสดงในเอกสารต้นฉบับจากองค์การอนามัยโลกคือ องค์การอนามัยโลกเสนอให้ปลดกัญชาทั้งต้น และยางกัญชาออกจาก รายการยาเสพติดที่ 4 (Schedule IV) ของสนธิสัญญายาเสพติดปี 1961 ที่ได้มีการลงนามโดยหลายประเทศทั่วโลก แต่ไม่ได้ให้ลบกัญชาทั้งต้น และยางกัญชา ออกจากรายการยาเสพติดที่ 1 (Schedule I) ของสนธิสัญญายาเสพติดปี 1961


อธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือ ปัจจุบันกัญชาและยางกัญชานั้นอยู่ในรายการยาเสพติดที่ 1 และ 4 ตามสนธิสัญญายาเสพติดปี 1961 แต่องค์การอนามัยโลกเสนอให้ลบกัญชาออกจากรายการที่ 4 เท่านั้น แต่ให้กัญชายังคงเป็นยาเสพติดอยู่ในรายการที่ 1 สาเหตุที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ลบกัญชาและยางกัญชาออกจากรายการที่ 4 นั้น เพราะว่ายาเสพติดในรายการที่ 4 นั้น จัดเป็นยาเสพติดอันตรายที่ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมียาเสพติดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน อยู่ในรายการนี้ด้วย


นอกจากให้กัญชาและยางกัญชายังคงเป็นยาเสพติดในรายการที่ 1 ตามสนธิสัญญาปี 1961 แล้