Cannabis terpenes profile สร้างขึ้นโดยนำเทอร์พีนที่สกัดได้จากพืชหลายๆตัวมาผสมกันในอัตรส่วนเดียวกับเทอร์พีนที่มีในกัญชาตามธรรมชาติ ทำให้ได้เทอร์พีนโพรไฟล์ออกมาเหมือนเทอร์พีนที่มีในกัญชาจริงๆ เพียงแต่ไม่ได้สกัดจากกัญชา และไม่มีสารซีบีดี หรือทีเอชซี จึงถูกกฏหมาย

 

เทอร์พีนตัวนี้เป็นสูตรสำหรับเครื่องดื่ม เป็นเทอร์พีนเกรดอาหาร ที่มีความเข้มข้น 100% ไม่มีส่วนผสมอื่นๆ สกัดจากพืชออแกนิกส์ ปราศจากสารพิษ และสารโลหะหนักตกค้าง 

 

เหมาะสำหรับใช้ในงานปาร์ตี้แนวกัญชา หรือใช้ในร้านขายอาหารแนวกัญชาก็ได้

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 • เป็นเทอร์พีนบริสุทธิ์ 100% ก่อนใช้ต้องทำให้เจือจางก่อนเท่านั้น ต้องใช้อย่างระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา หรือสัมผัสกับผิวหนังก่อนทำให้เจือจาง ห้ามสูดดมโดยตรง ห้ามดื่ม ห้ามทาผิวก่อนทำให้เจือจาง เมื่อใช้เทอร์พีนผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ให้ใช้เทอร์พีนทั้งหมดไม่เกิน 4% ต่อส่วนผสมทั้งหมด เมื่อนำมาทำให้เจือจางแล้ว สามารถดื่ม รับประทาน หรือทาผิวได้อย่างปลอดภัย
 • เป็นเทอร์พีนเกรดอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ทุกชนิด
 • สกัดจากพืชหลายๆชนิดที่ไม่ใช่กัญชา และนำเทอร์พีนที่สกัดได้มาสร้างเทอร์พีนโพรไฟล์ให้เหมือนกับเทอร์พีนที่มีตามธรรมชาติของกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ 
 • มีสารเทอร์พีนนอยด์เหมือนกัญชาธรรมชาติทุกประการ
 • เทอร์พีนที่เราจำหน่ายไม่มีสารแคนนาบินอยด์ ถูกกฏหมายในทุกประเทศทั่วโลก สามารถนำเข้าได้ โดยไม่ต้องผ่าน อ.ย.

 

ขนาดบรรจุ: 1 มิลลิลิตร หรือประมาณ 40 หยด

 

อัตราส่วนเทอร์พีนเมื่อใช้ในอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง

ถ้าต้องการใช้ในเครื่องดื่มร้อน ควรผสมเทอร์พีนที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ถ้าใช้อุณหภูมิสูงเกินไป จะทำให้กลิ่นบางส่วนหายไป

 

ไอศกรีมกลิ่นกัญชา: ใช้เทอร์พีน 1-4 หยด ต่อไอศกรีม 1 กิโลกรัม
เบียร์กลิ่นกัญชา: ใช้เทอร์พีน 40 หยด ต่อเบียร์ 3 ลิตร
โซดากลิ่นกัญชา: ใช้เทอร์พีน 1-2 หยด ต่อโซดา 1 ลิตร
น้ำมันกลิ่นกัญชา: ใช้เทอร์พีน 40 หยด ต่อน้ำมัน 3 ลิตร
น้ำผึ้งกลิ่นกัญชา: ใช้เทอร์พีน 40 หยด ต่อน้ำผึ้ง 1-2 กิโลกรัม

เครื่องสำอางกลิ่นกัญชา: ใช้เทอร์พีนไม่เกิน 3% ของส่วนผสมทั้งหมด

Cannabis terpenes profile ของสายพันธุ์ HOLY GRAIL KUSH สูตรสำหรับเครื่องดื่ม

฿3,500.00ราคา

  สินค้าน่าสนใจ

  สมัครรับจดหมายข่าว

  © 2019 by Medibis Europe. All rights reserved.

  0