น้ำมันซีบีดีแบบไม่แยกสาร (Full spectrum CBD) ผสมเทอร์พีน สูตรช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น (Mood lift) ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยใช้กัญชงออแกนิกส์ สายพันธุ์ CBD สูง THC ต่ำกว่า 0.2% ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาติให้ปลูกได้อย่างถูกกฏหมายในยุโรป

 

ขนาดบรรจุ: 10 มิลลิลิตร หรือประมาณ 300 หยดต่อขวด

 

ส่วนประกอบ

  • Full spectrum CBD มีสารหลักเป็นสาร CBD ปริมาณ 500 มิลลิกรัม และสารอื่นๆอีกอย่างละนิดอย่างละหน่อย สารดังกล่าวได้แก่ CBDA, CBG, CBN, CBC
  • เทอร์พีนส์ Limonene, Myrcene, Alpha-pinene, Sabinene, Gamma-terpinene, Beta-pinene, Linalool, Alpha-thuyene, Alpha-terpinene, P-cymene, Alpha-terpineol, Camphene
  • มี THC น้อยกว่า 0.2% 

    

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของเทอร์พีนชนิด Limonene เป็นหลัก และมี Myrcene และ Alpha-pinene อย่างละนิด อย่างละหน่อย ซึ่งสารเทอร์พีนชนิด Limonene มี